Διακηρύξεις - Δημοπρασίες

Ημ/νία Τίτλος
05/11/2018 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος προμήθειας ηλεκτρονικού υλικού για το Γυμνάσιο Ν. Ερυθραίας
05/11/2018 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Προμήθεια projectors και διαδραστικοί για το Λύκειο Ν. Ερυθραίας
02/11/2018 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Προμήθεια διαδραστικών, projectors για το 2ο & 3ο Δημοτικό Ν. Ερυθραίας
02/11/2018 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Προμήθεια ασφαλειών παραθύρου 1ο, 2-3ο Δημοτικά Ν.Ερυθραίας
02/11/2018 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Προμήθεια ειδών υγιεινής για τις τουαλέτες του Γυμνασίου Ν. Ερυθραίας
02/11/2018 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Εργασίες αποκατάστασης τουαλετών Γυμνασίου Ν. Ερυθραίας
02/11/2018 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος_Προμήθεια ανακατασκευασμένου φωτοτυπικού για το 2ο Γυμνάσιο Κηφισιάς
02/11/2018 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ –ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 2018»
31/10/2018 Διακήρυξη αν. ηλ. διαγ. Προμήθεια και τοποθέτηση υπογειοποιημένων κάδων 18PROC003927777_signed
31/10/2018 Διακήρυξη συνοπτικού Προμήθεια ασφάλτου-έτοιμου ασφαλτoμίγματος 18PROC003926879

Σελίδες