Διακηρύξεις - Δημοπρασίες

Ημ/νία Τίτλος
09/10/2018 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος ετήσιας συντήρησης πυροσβεστήρων για τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κηφισιάς
09/10/2018 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος προμήθειας ηλεκτρονικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών του 3ου Δημοτικού Κηφισιάς
09/10/2018 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος προμήθειας χαρτιού Α4/Α3 για τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κηφισιάς
09/10/2018 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος προμήθειας ειδών ελαιοχρωματισμού για τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη ΔΕ Εκάλης
09/10/2018 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος προμήθειας ειδών ελιοχρωματισμού για τα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ΔΕ Ν. Ερυθραίας
09/10/2018 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος προμήθειας ειδών ελαιοχρωματισμού για τα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ΔΕ Κηφισιάς
09/10/2018 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
02/10/2018 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος προμήθειας τριών laptop για το Λύκειο Ν. Ερυθραίας
02/10/2018 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος προμήθειας χλοοτάπητα και δαπέδου ασφαλείας για το 1ο Νηπιαγωγείο Ν. Ερυθραίας
02/10/2018 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος προμήθειας χλοοτάπητα για το 2ο & 3ο Νηπιαγωγείο Ν. Ερυθραίας

Σελίδες