Διακηρύξεις - Δημοπρασίες

Ημ/νία Τίτλος
24/08/2018 Προκήρυξη θέσεων καθαρισμού των σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
24/08/2018 Προκήρυξη θέσεων καθαρισμού στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
21/08/2018 47η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ
01/08/2018 Προμήθεια ασφαλειών παραθύρου για το 2ο-3ο Δημοτικό και Νηπιαγωγείο Ν. Ερυθραίας
01/08/2018 Εργασία αποκατάστασης του παρκέ στην ΑΠΧ του 8ου Δημοτικού Κηφισιάς
01/08/2018 Προμήθεια HY και προτζεκτόρων για το 8ο Δημοτικό Κηφισιάς
01/08/2018 Προμήθεια παραθύρων για το 2ο-3ο Δημοτικό & Νηπιαγωγείο Ν. Ερυθραίας
17/07/2018 Απαντητική επιστολή για ερωτήματα που αφορούν την «Προκήρυξη Διαγωνισμού και Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας εκμίσθωσης στεγάστρων σε στάσεις αστικών συγκοινωνιών για τη διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης και παροχή υπηρεσιών συντήρησης στεγάστρων»
16/07/2018 Προκήρυξη Διαγωνισμού και Όροι Διακήρυξης Δημοπρασίας εκμίσθωσης στεγάστρων σε στάσεις αστικών συγκοινωνιών για τη διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης και παροχή υπηρεσιών συντήρησης στεγάστρων
13/07/2018 Προκήρυξη Διαγωνισμού και Όροι Διακήρυξης Δημοπρασίας εκμίσθωσης στεγάστρων σε στάσεις αστικών συγκοινωνιών για τη διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης και παροχή υπηρεσιών συντήρησης στεγάστρων

Σελίδες