Διακηρύξεις - Δημοπρασίες

Ημ/νία Τίτλος
01/08/2018 Εργασία αποκατάστασης του παρκέ στην ΑΠΧ του 8ου Δημοτικού Κηφισιάς
01/08/2018 Προμήθεια HY και προτζεκτόρων για το 8ο Δημοτικό Κηφισιάς
01/08/2018 Προμήθεια παραθύρων για το 2ο-3ο Δημοτικό & Νηπιαγωγείο Ν. Ερυθραίας
17/07/2018 Απαντητική επιστολή για ερωτήματα που αφορούν την «Προκήρυξη Διαγωνισμού και Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας εκμίσθωσης στεγάστρων σε στάσεις αστικών συγκοινωνιών για τη διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης και παροχή υπηρεσιών συντήρησης στεγάστρων»
16/07/2018 Προκήρυξη Διαγωνισμού και Όροι Διακήρυξης Δημοπρασίας εκμίσθωσης στεγάστρων σε στάσεις αστικών συγκοινωνιών για τη διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης και παροχή υπηρεσιών συντήρησης στεγάστρων
13/07/2018 Προκήρυξη Διαγωνισμού και Όροι Διακήρυξης Δημοπρασίας εκμίσθωσης στεγάστρων σε στάσεις αστικών συγκοινωνιών για τη διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης και παροχή υπηρεσιών συντήρησης στεγάστρων
13/07/2018 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού "Λοιπές παροχές σε είδος - (Γάλα προσωπικού)" - 18PROC003421541
11/07/2018 Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών για τον αύλειο χώρο του 1ου Δημοτικού Ν. Ερυθραίας
11/07/2018 Πρόσκληση ενδιαφέροντος προμήθειας ασφαλτομίγματος για το 8ο Δημοτικό Κηφισιάς
11/07/2018 Πρόσκληση ενδιαφέροντος προμήθειας ειδών ελαιοχρωματισμού σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικής Ενότητας Εκάλης Δήμου Κηφισιάς

Σελίδες