Διακηρύξεις - Δημοπρασίες

Ημ/νία Τίτλος
20/03/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
20/03/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΩΝΩΠΟΕΙΔΩΝ
09/03/2018 Διακήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού για Προμήθεια Ειδών Διατροφής Παιδικών Βρεφονηπιακών Σταθμών και ΚΑΠΗ για τρία έτη ποσού 1.080.000,00 ευρώ 18PROC002782453
09/03/2018 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για "Συντήρηση χώρων πρασίνου" 18PROC002776980
23/02/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
05/02/2018 "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 2017"
30/01/2018 "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 2017"
25/01/2018 "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 2017"
23/01/2018 'ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΣΑΠΦΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΩ ΚΗΦΙΣΙΑΣ" ΚΑΙ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΡΕΜΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΣΑΠΦΟΥΣ"
19/01/2018 "Διαμόρφωση οδοστρώματος παραδοσιακού κέντρου Κηφισιάς"

Σελίδες