Διακηρύξεις - Δημοπρασίες

Ημ/νία Τίτλος
18/09/2018 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 2018
13/09/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΝΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
07/09/2018 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος προμήθειας αθλητικού εξοπλισμού για το Λύκειο Ερυθραίας και το 3ο Λύκειο Κηφισιάς
07/09/2018 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος προμήθειας αθλητικού εξοπλισμού για το 3ο Λύκειο Κηφισιάς
07/09/2018 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος προμήθειας έγχρωμων φωτοτυπικών για το 3ο Λύκειο Κηφισιάς και Λυκείου Ν. Ερυθραίας
07/09/2018 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος προμήθειας ηλεκτρονικού υλικού για το 2ο Γυμνάσιο Κηφισιάς
07/09/2018 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος προμήθειας ηλεκτρονικού υλικού για τις ανάγκες του 1ου Λυκείου Κηφισιάς
04/09/2018 ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ 2018
30/08/2018 Διακήρυξη συνοπτικού διαγ Εργασία κοπής κλάδευσης υψηλών δέντρων 18PROC003620889
24/08/2018 Περιληπτική Διακήρυξη διαγωνισμού κυλικείου 3ου Λυκείου Κηφισιάς

Σελίδες