Διακηρύξεις - Δημοπρασίες

Ημ/νία Τίτλος
23/11/2018 Διακήρυξη διεθνούς διαγωνισμού δαπάνες ασφάλισης κ φύλαξης δημοτικών κτιρίων -18PROC004061516
23/11/2018 Υπηρεσίες διαχείρισης κλπ αδέσποτων ζώων συντροφιάς δ.ε. Κηφισιάς
23/11/2018 Υπηρεσίες διαχείρισης κλπ αδέσποτων ζώων συντροφιάς δ.ε. Ν.Ερυθραίας κ Εκάλης
21/11/2018 ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΝΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΠ Ν.ΚΗΦΙΣΙΑΣ
13/11/2018 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 2018
06/11/2018 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Προμήθεια πορτών αλουμινίου για το Γυμνάσιο Ν. Ερυθραίας
06/11/2018 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Προμήθεια ηλεκτρολογικoού υλικού για το Λύκειο Ν. Ερυθραίας
07/11/2018 Διακήρυξη συνοπτικού διαγ. Προμήθεια γάντζων για απορριμματοφόρα 18PROC003968486 -
05/11/2018 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος προμήθειας ηλεκτρονικού υλικού για το Γυμνάσιο Ν. Ερυθραίας
05/11/2018 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Προμήθεια projectors και διαδραστικοί για το Λύκειο Ν. Ερυθραίας

Σελίδες