Διακηρύξεις - Δημοπρασίες

Ημ/νία Τίτλος
25/10/2018 Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού για τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ΔΕ Κηφισιάς
25/10/2018 Προμήθεια υδραυλικών υλικών για τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ΔΕ Εκάλης
25/10/2018 Προμήθεια υδραυλικών υλικών για τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ΔΕ Ν. Ερυθραίας
25/10/2018 Προμήθεια υδραυλικών υλικών για τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ΔΕ Κηφισιάς
25/10/2018 Προμήθεια προστατευτικού για το πολυόργανο του 3ου-9ου Νηπιαγωγείο Κηφισιάς
25/10/2018 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Δημοσιοποίησης στοιχείων σύμβασης πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης, για την επιλογή των μελών που θα συγκροτήσουν την επιτροπή διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ –ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣ
24/10/2018 «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ (ΤΑΡΤΑΝ) ΤΟΥ ΖΗΡΙΝΕΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ (ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ»
19/10/2018 Διακήρυξη-Προμήθεια οικοδομικών υλικών Ανοιχτός Ηλ. Διαγ. 18PROC003869172
19/10/2018 Διακήρυξη Προμήθειας Servers-Εξαρτημάτων Η-Υ- Λογισμικού Αν. Ηλ. 18PROC003866683
09/10/2018 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος ετήσιας συντήρησης πυροσβεστήρων για τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κηφισιάς

Σελίδες