Για Επιχειρήσεις

Πρωταρχικός σκοπός είναι η δημιουργία ενός φιλικού περιβάλλοντος για την άνθηση της επιχειρηματικότητας στο Δήμο μας και προς τους τρεις τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας, η αύξηση της επισκεψιμότητας στην περιοχή, η δημιουργία θέσεων εργασίας και η μείωση της ανεργίας, ιδιαίτερα στις δύσκολες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που βιώνει η χώρα μας.
 

Οικονομικές Συναλλαγές

Άδειες Καταστημάτων

Άδειες Κοινοχρήστων Χώρων

Έντυπα Δηλώσεων Τελών

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Θέσεις Εργασίας