Διακηρύξεις - Δημοπρασίες

Ημ/νία Τίτλος
15/01/2018 "Πρόσκληση για εγγραφή ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ.5 του Ν.4412/20016 για την επιλογή αναδόχων
29/12/2017 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για Προμήθεια Γραφικής Υλής 17PROC002508552.pdf
22/12/2017 Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας Εργαζομένων -17PROC002478819_signed.pdf
19/12/2017 "ΑΝΥΨΩΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 2017"
19/12/2017 'ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ 2017"
06/12/2017 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος ετήσιας προμήθειας ειδών καθαρισμού και ευπρεπισμού για τα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κηφισιάς
01/12/2017 Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού : Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων Παιδικών Χαρών - δαπέδων- περίφραξης- πινακίδων. - 17PROC002338732.
01/12/2017 Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για: Προμήθεια πινακίδων-ειδών οδικής σήμανσης-οδικής ασφάλειας-17PROC002338239-2017-12-01.
01/12/2017 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια σχολικού λεωφορείου μεταφοράς νηπίων για τις ανάγκες των Παιδικών Βρεφ Σταθμών Κηφισιάς - 17PROC002335885
30/11/2017 ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ, ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

Σελίδες