Διακηρύξεις - Δημοπρασίες

Ημ/νία Τίτλος
11/07/2018 Πρόσκληση ενδιαφέροντος προμήθειας ειδών ελαιοχρωματισμού σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικής Ενότητας Ν. Ερυθραίας
11/07/2018 Πρόσκληση ενδιαφέροντος προμήθειας χρωμάτων σχολείων Δ.Ε Κηφισιάς
06/07/2018 Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης, για την επιλογή των μελών που θα συγκροτήσουν την επιτροπή διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: ¨ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 2018 ¨
06/07/2018 Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης, για την επιλογή των μελών που θα συγκροτήσουν την επιτροπή διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου :¨ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ 2018¨
06/07/2018 Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης, για την επιλογή των μελών που θα συγκροτήσουν την επιτροπή διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της ¨ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕ 8 & Π
04/07/2018 Περιληπτική Διακήρυξη Διαγωνισμού για τη μίσθωση του κυλικείου του 4ου Δημοτικού Κηφισιάς
28/06/2018 Διακήρυξη προμήθειας γάλακτος για το προσωπικού του Δήμου κ των ΝΠΔΔ του 18PROC003338243_signed
25/06/2018 Πρόσκληση ενδιαφέροντος προμήθεια φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών για το Λύκειο Ν. Ερυθραίας
25/06/2018 Πρόσκληση ενδιαφέροντος προμήθεια ηλεκτρονικού υλικού για το Δημοτικό Εκάλης
25/06/2018 Πρόσκληση ενδιαφέροντος προμήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή για το 6ο Νηπιαγωγείο Κηφισιάς

Σελίδες