ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ , ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ, ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ: ‘ ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ’

                                                                                                                                 

Η ως άνω εταιρεία καταχωρήθηκε  στο  ΦΕΚ τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ με αριθμό 8597/28-07-2010 . Ο σκοπός της εταιρείας όπως αυτός περιγράφεται στο άρθρο 2 του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας είναι: η με σκοπό το κέρδος εκμετάλλευση όλων των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου με ενδεικτικές δραστηριότητες: 

  • Διαφημιστική εκμετάλλευση – εκμίσθωση χώρων σε διαφημιστικές εταιρείες, ή άλλα φυσικά ή  νομικά πρόσωπα για διαφημιστική προβολή είτε απευθείας δική τους ή τρίτων, για λογαριασμό των οποίων ενεργούν.
  • Αξιοποίηση, ανάπτυξη εφαρμογών και διαχείριση νέων μέσων προβολής και διαφήμισης, όπως του διαδικτύου και του κυβερνοχώρου (internet, web). 
  • Η επικερδής άσκηση κάθε μορφής διαφημιστικής δραστηριότητας στην οποία θα προβαίνει είτε με ίδια μέσα είτε με ανάθεση των δραστηριοτήτων αυτών σε ομοειδείς επιχειρήσεις.
  • Παραγωγή διαφημιστικών προγραμμάτων  - διαφημιστικών δράσεων με κάθε μέσο για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και φορείς εντός και εκτός Δήμου με στόχο την ευρύτερη προβολή τους και την ταυτόχρονη ανάδειξη της περιοχής (Κηφισιά, Νέα Ερυθραία, Εκάλη).
  • Διαφημιστική αξιοποίηση δημοτικών χώρων- ιδιωτικών σημάτων- πινακίδων.
  • Αξιοποίηση - Διαχείριση - Εκμετάλλευση κινητής και ακίνητης περιουσίας Δήμου Κηφισιάς, (οικόπεδα-πλατείες-γήπεδα-πεζοδρόμια-ακάλυπτοι χώροι-καταστήματα -κτήρια)
  • Εκμετάλλευση αφής κανδηλίων
  • Εκμετάλλευση-Διαχείριση συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης
  • Πραγματοποίηση δράσεων που προστατεύουν και προάγουν τα συμφέροντα του εμπορικού κόσμου της πόλης καθώς και την τουριστική εκμετάλλευση της πόλης κ.α.

Στο πλαίσιο αυτό, ξεκίνησε μία σειρά ενεργειών για την εκμετάλλευση του  χώρου του εντευκτηρίου της Δημοτικής Ενότητας Εκάλης, ο οποίος  θα διατίθεται για διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις, πολιτιστικά γεγονότα κ.α. με το αντίστοιχο αντίτιμο, ανταγωνιστικό των τιμών που επικρατούν στην αγορά, χωρίς να υστερεί στην προσφορά των αντίστοιχων υπηρεσιών.

Επιπρόσθετα, και στο ίδιο πνεύμα αξιοποιείται το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής στην Δημοτική Ενότητα Νέας Ερυθραίας. Εκπονούνται προγράμματα για σχολεία με υψηλή επισκεψιμότητα, και επειδή ο χώρος προσφέρεται και ανανεώθηκε, υπάρχει η δυνατότητα να παραχωρείται για παιδικά πάρτυ, συναυλίες και εκδηλώσεις.

O «ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.» από τον Αύγουστο 2014, είναι συντονιστής της Αναπτυξιακής Σύμπραξης (ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ) με το νέο του Διοικητικό Συμβούλιο  και τον Δήμο Κηφισιάς ως εταίρο της Α.Σ. (απόφαση ένταξης: 3391/04-12-2015 και συνολικός προϋπολογισμός : 390.000 €). 

Το έργο ενεργοποιήθηκε κανονικά, με την 1η δόση χρηματοδότησης (30%) να δίνεται από την Περιφέρεια Αττικής. Στη συνέχεια η « ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.» προσέλαβε εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό (τέσσερα άτομα). Οι ωφελούμενοι προωθήθηκαν σε επιχειρήσεις για την πρακτική τους άσκηση και το πρόγραμμα είναι στην φάση της ολοκλήρωσής του με την προσδοκία το 30% να απορροφηθεί σε τοπικές επιχειρήσεις.