Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού "Ασφάλιση οχημάτων Δήμου Κηφισιάς"