ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το όραμά μας :

Η δημιουργία ενός τοπικά αυτοδιοικούμενου σύγχρονου μοντέλου σχεδιασμού, εφαρμογής και λειτουργίας δράσεων και δομών κοινωνικής πολιτικής για την υποδοχή και την εξυπηρέτηση των δημοτών,  των κατοίκων και  των εργαζομένων  του  ενιαίου Δήμου. 

Η δημιουργία δηλαδή ενός «συμφώνου κοινωνικής πολιτικής» που θα διανέμει ισότιμα, ορθά και αποτελεσματικά υπηρεσίες καθημερινής χρήσης σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο και με στόχο την προαγωγή του κοινωνικού επιπέδου του συνόλου των πολιτών.

 

Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού

 

Τμήμα Κοινωνικού Σχεδιασμού

Κοινωνική Προστασία Τρίτης Ηλικίας (ΚΑΠΗ)

Κέντρο Άνοιας

Προσχολική Αγωγή (Δημοτικοί Βρεφονηπιακοί – Παιδικοί Σταθμοί)

Παιδεία και Δια βίου μάθηση (Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και Δια βίου μάθηση)

 

Κοινωνική Μέριμνα

 

Γενικές πληροφορίες

Δραστηριότητες - Πληροφορίες

Πρόγραμμα Πολυϊατρείου "Διονύσιος Βαρελάς"

Πρόγραμμα Δρυμπέτειου

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ΄αριθμ. ΣΟΧ1/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. "ΚΟΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ.

Νέο: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ της υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. "ΚΟΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ.

1. | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ |       

2.| ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ |    (Ορθή Επανάληψη)

3.| ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ |       (Ορθή επανάληψη)

4.|  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ1. 2022 |

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Παλαιότερες Ανακοινώσεις:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟ 2022