ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το όραμά μας :

Η δημιουργία ενός τοπικά αυτοδιοικούμενου σύγχρονου μοντέλου σχεδιασμού, εφαρμογής και λειτουργίας δράσεων και δομών κοινωνικής πολιτικής για την υποδοχή και την εξυπηρέτηση των δημοτών,  των κατοίκων και  των εργαζομένων  του  ενιαίου Δήμου. 

Η δημιουργία δηλαδή ενός «συμφώνου κοινωνικής πολιτικής» που θα διανέμει ισότιμα, ορθά και αποτελεσματικά υπηρεσίες καθημερινής χρήσης σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο και με στόχο την προαγωγή του κοινωνικού επιπέδου του συνόλου των πολιτών.

 

Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού

 

Τμήμα Κοινωνικού Σχεδιασμού

Κοινωνική Προστασία Τρίτης Ηλικίας (ΚΑΠΗ)

Κέντρο Άνοιας

Προσχολική Αγωγή (Δημοτικοί Βρεφονηπιακοί – Παιδικοί Σταθμοί)

Παιδεία και Δια βίου μάθηση (Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και Δια βίου μάθηση)

 

Κοινωνική Μέριμνα

 

Γενικές πληροφορίες

Δραστηριότητες - Πληροφορίες

Πρόγραμμα Πολυϊατρείου "Διονύσιος Βαρελάς"

Πρόγραμμα Δρυμπέτειου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟ 2022