Διακηρύξεις - Δημοπρασίες

Ημ/νία Τίτλος
14/01/2019 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Εργασίες επισκευής ΑΠΧ Γυμνασίου Ν. Ερυθραίας
14/01/2019 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Προμήθεια με τοποθέτηση δαπέδου στο 1ο Λύκειο Κηφισιάς
14/01/2019 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Προμήθεια με τοποθέτηση δαπέδου στο Λύκειο Ν. Ερυθραίας
14/01/2019 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Αναβάθμιση συστήματος κεντρικής θέρμανσης Γυμνασίου Ν. Ερυθραίας
11/01/2019 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος προμήθεια με τοποθέτηση προστατευτικών για σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου κηφισιάς
11/01/2019 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος προμήθεια και τοποθέτηση υλικών επισκευής πυράντοχων πορτών του 6ου Δημοτικού Κηφισιάς
11/01/2019 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος προμήθεια επίπλου για το 2ο Νηπιαγωγείο Κηφισιάς
09/01/2019 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών για το 3ο Λύκειο Κηφισιάς
10/01/2019 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ, WC ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
04/01/2019 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος εργασίας αναβάθμισης κεντρική θέρμανσης σε φυσικό αέριο στο 1ο Λύκειο Κηφισιάς

Σελίδες