Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Εργασίες μόνωσης ΑΠΧ του 3ου Γυμνασίου Κηφισιάς που στεγάζει το 1ο Δημοτικό Ν. Ερυθραίας