Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Εργασίες ανακατασκευής μωσαϊκού δαπέδου στο 3ο Γυμνάσιο Κηφισιάς που στεγάζει το 1ο Δημοτικό Ν. Ερυθραίας