ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

-

      

Τριανταφυλλιά Χαριτοπούλου (Ρόζυ) Δρ.-Μηχανικός:

Γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη, φοίτησε στην Γερμανική Σχολή Αθηνών, σπούδασε στην Γερμανία Χημεία στο Albert-Ludwigs Universitaet του Freiburg (ειδίκευση Βιοχημεία) και απέκτησε το διδακτορικό της στον τομέα της Περιβαλλοντικής Μηχανικής (Dr.-Ing.) από το Πολυτεχνείο της Karlsruhe (Karlsruhe Institut fuer Technologie). Eπέστρεψε στην Ελλάδα το 1997 και από τότε ασχολήθηκε με θέματα που αφορούν στην περιβαλλοντική διαχείριση και διαχείριση στερεών αποβλήτων, μέσα από Πανεπιστημιακά ιδρύματα και την εξάσκηση ελεύθερου επαγγέλματος (επισκέπτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και Πολυτεχνείο Κρήτης, συμβουλευτική σε Δήμους, Υπουργεία και άλλους Φορείς και Οργανισμούς). Από το 2002 ήταν στέλεχος της Μ.Ο.Δ. ΑΕ (Μονάδα της Οργάνωσης Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων) του Υπουργείου Ανάπτυξης με αντικείμενο την διαχείριση κοινοτικών αναπτυξιακών προγραμμάτων στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Από το 2012 είναι αποσπασμένη στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης, από το 2013 μέχρι το 2020 κατείχε θέση ως Διευθύντρια Εναλλακτικής Διαχείρισης, ενώ ασκούσε χρέη Γενικής Διευθύντριας από το 2015 – 2018. Ο ΕΟΑΝ είναι φορέας που εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) και είναι υπεύθυνος για την χάραξη και υλοποίηση της στρατηγικής για ανακύκλωση στην χώρα. Από τον Ιούλιο 2020 μέχρι τώρα ήταν Ειδική Σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων του ΥΠΕΝ με αντικείμενο τα θέματα Κυκλικής Οικονομίας.

Υπήρξε μέλος της Επιτροπής για «Πράσινες Μεταφορές» του Υπουργείου Μεταφορών και μέλος του ΔΣ της ΕΕΔΣΑ (Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων), μέλος επιτροπών εμπειρογνωμόνων της ΕΕ για θέματα περιβάλλοντος και διαχείρισης αποβλήτων και μέλος της Επιτροπής για «Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις» και για «Περιβάλλον – Βιώσιμη Ανάπτυξη – Κυκλική Οικονομία». Από τον Σεπτέμβριο 2014 υπήρξε εκλεγμένη Δημοτική Σύμβουλος στον Δήμο Κηφισιάς, Εντεταλμένη για θέματα Περιβάλλοντος, Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Αντιπρόεδρος του ΝΠΔΔ «Ανθοκομική Κηφισιάς».