ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Δήμαρχος

Βασίλειος Ξυπολυτάς

 

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Λίλα Παπαδημητρίου

 

Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Εμμανουήλ Κουρμαδιάς

 

Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου

Αντώνης Καρναβάς

 

Δημοτικοί Σύμβουλοι

Βάρσου Ελένη
Τσούλος Γεώργιος
Τσιλιγκίρης Κωνσταντίνος
Ανδρεαδάκης Δηµήτριος
Παντελεάκης Μιχαηλίδης Ιωάννης
Κύρλος Ευστάθιος
Σφηκάκης Πέτρος
Χρονοπούλου Ελένη
Κασναφέρης Γεώργιος
Φλέγγα Ελένη
Καλός Χρήστος
Κασιούρας Απόστολος
Κεφαλά Σαλµατάνη Μαρία
Μπιτσάνης Αντώνιος
Βραχνού Αµαλία
Βαλασοπούλου Αγγελική
Λούµπιας Χρήστος
Ψαρουδάκης Τίτος
Διονυσιώτης Ιωάννης
Κορογιαννάκη Άννα
Καρράς Δηµήτριος
Δραγώνα Τσάντη Ευαγγελία (Λίλα)

 

Θωµάκος Γεώργιος
Αυλήτης Ευάγγελος
Σκορδίλης Γεώργιος
Βλάχου Νίνα Ασπασία
Ζαπάντης Σταύρος
Καυγαλάκης Μιχάλης
Κόκκαλης Νικήτας

 

Δηµητρόπουλος Ιωάννης
 

Παπάζογλου Αγγελική
Ζαρωτιάδου Ανατολή