Διακηρύξεις - Δημοπρασίες

Ημ/νία Τίτλος
28/12/2018 Διακήρυξη διεθνούς διαγ. Προμήθεια-τοποθέτηση οργάνων-εξοπλισμού Παιδικών Χαρών 18PROC004284421-
18/12/2018 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Προμήθεια χλοοτάπητα για τον αύλειο χώρο του 6ου Δημοτικού Κηφισιάς
18/12/2018 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Προμήθεια χλοοτάπητα για τον αύλειο χώρο του 1ου Νηπιαγωγείου Κηφισιάς
18/12/2018 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Εργασίες ανακατασκευής μωσαϊκού δαπέδου στο 3ο Γυμνάσιο Κηφισιάς που στεγάζει το 1ο Δημοτικό Ν. Ερυθραίας
18/12/2018 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Εργασίες μόνωσης ΑΠΧ του 3ου Γυμνασίου Κηφισιάς που στεγάζει το 1ο Δημοτικό Ν. Ερυθραίας
18/12/2018 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Μεταφορά και συντήρηση των κλιματιστικών του 1ου Δημοτικού Ν. Ερυθραίας
14/12/2018 Διακήρυξη προμήθειας 2 ελαστικοφόρων φορτωτών ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 18PROC004199255_signed -
12/12/2018 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Εργασίες αντικατάστασης ειδών WC στο 1ο Δημοτικό Ν.Ερυθραίας
11/12/2018 Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης, για την επιλογή των μελών που θα συγκροτήσουν την επιτροπή διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 2018»
07/12/2018 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού "Ασφάλιση οχημάτων Δήμου Κηφισιάς"

Σελίδες