Ημ/νία Title
02/09/2022 51η ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ
15/07/2022 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ & ΚΟΠΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
12/07/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ
04/07/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΛΙΠΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΩΝ (ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΩΝ)
01/07/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΙΣΤΑΣ SKATEBOARD ΚΑΙ BMX ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
01/07/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΝΟΣ ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
27/06/2022 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022
17/06/2022 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 2022
03/06/2022 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ -ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 2022-2023
03/06/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Pages