Διακηρύξεις - Δημοπρασίες

Ημ/νία Τίτλος
30/09/2023 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ "ΔΡΑΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ MARKETPLACE"
29/09/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
25/09/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
15/09/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΖΗΡΙΝΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ
14/09/2023 Ανακοίνωση διαβούλευσης του τεύχους διακήρυξης ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου Κηφισιάς της Πράξης με τίτλο «Ψηφιακός μετασχηματισμός Δήμου Κηφισιάς
08/09/2023 Προμήθεια γραφικής ύλης και ειδών χειροτεχνίας των Νηπιαγωγείων του Δήμου Κηφισιάς
01/09/2023 Aπευθείας ανάθεσης προμήθειας με τοποθέτηση συστήματος προβολής για διδακτική αίθουσα της νέας πτέρυγας του 1ου Δημοτικού Κηφισιάς
01/09/2023 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
01/09/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΑΚ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
31/08/2023 Απευθείας ανάθεσης προμήθειας φωτοαντιγραφικού Χαρτιού Α4/80gr για τα σχολεία του Δήμου για το έτος 2023-2024

Σελίδες