ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

Νομική Υπηρεσία - Δημοσίευση Δικόγραφου, 07/11/2023

 


ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ – ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ): 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΑ 20/06/2023

 

           Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

           Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα ξεκινά και θα διαρκέσει έως 11/07/2023 η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στην ΕΕΤΑΑ για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων γονέων στο Πρόγραμμα της Δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» περιόδου 2023-2024.

Οι Αιτήσεις για τη χορήγηση voucher για τους Παιδικούς-Βρεφικούς-Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και τα δικαιολογητικά συμμετοχής  μπορούν να υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ ΑΕ, www.eetaa.gr - paidikoi.eetaa.gr, από 20/6/2023 - 11/7/2023, με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του/της εκάστοτε Αιτούντα / Αιτούσας, ως ακολούθως:

  • 20/6/2023 – 22/6/2023 για τα ΑΦΜ που λήγουν σε 0, 1, 2.
  • 23/6/2023 – 25/6/2023 για τα ΑΦΜ που λήγουν σε 3, 4, 5.
  • 26/6/2023 – 29/6/2023 για τα ΑΦΜ που λήγουν σε 6, 7, 8, 9.
  • 30/6/2023 – 11/7/2023 για όλα τα ΑΦΜ. 

Για την είσοδο στην ηλεκτρονική εφαρμογή είναι απαραίτητη η κατοχή των κωδικών Taxisnet αποκλειστικά της/του αιτούσας/ντα. 

Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής των ενδιαφερόμενων περιγράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ ΑΕ. (ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΕΤΑΑ)

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΤΑΑ :

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ: 213-1320600 & 210-5214600

ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  (HELPDESK) :  E-MAIL: HELPDESK@EETAA.GR

 


 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

 

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το N. 5036/23 (ΦΕΚ 77 Α/28-3-2023) δίνεται   η δυνατό-τητα ρύθμισης οφειλών προς τους Ο.Τ.Α.

Ποιες οφειλές αφορά:  

  1. Οφειλές που έχουν καταστεί  ληξιπρόθεσμες μετά την 1η.11.2021 και έως την 1η.2.2023.
  2. Οφειλές που είχαν ρυθμιστεί για καταβολή σε 100 δόσεις  και είτε απωλέσθησαν, είτε δεν εξυπηρετούνταν μέχρι την 1η .2.2023.

Προϋπόθεση ένταξης:  Οι λοιπές  οφειλές που δεν εντάσσονται στις παραπάνω περιπτώσεις, να ενταχθούν ταυτόχρονα στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων και για τις   ρυθμίσεις οφειλών που πρόκειται να αναβιωθούν, να έχει καταβληθεί έως 31.07.2023   δύο δόσεις (η παλαιότερη και η τρέχουσα).

Ελάχιστο ποσό δόσης: Ελάχιστη δόση 30€.

Προθεσμία αίτησης:  Το αργότερο έως  30/06/2023.

Τρόπος υποβολής: Η αίτηση υποβάλλεται προς το δήμο μας αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, στο site του δήμου μας ( www.kifissia.gr/sadk)   

Αριθμός δόσεων 36  ή  έως 72

 

Καταβολή δόσεων: Οι δόσεις καταβάλλονται είτε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου,  είτε μέσω POS στο ταμείο  μας.

Τον αριθμό λογαριασμού μπορούν να προμηθευτούν οι ενδιαφερόμενοι από το γραφείο της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου  Τηλ. 2132007135 – 2132007134 , και στο email:  mariakelli@kifissia.gr

 

 


 

-Πέμπτη 17/11/2022: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ανακοίνωση

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Το σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών  και το σύστημα αιτήσεων του Δήμου δεν θα είναι προσβάσιμο από την Παρασκευή 18/11/2022 και ώρα 15:00 εως την Δευτέρα 21/11/2022 και ώρα 7:00 , λόγω αναβάθμισης των πληροφοριακών συστημάτων του Δήμου.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση.
 


- Δευτέρα 14/11/2022: Υπηρεσία Δόμησης-Απόφαση της Ειδικής Επιτροπής Επικινδύνως Ετοιμόρροπων Κατασκευών, περί κατεδάφισης κτισμάτων στο τέρμα της οδού Ξενίας στην Κηφισιά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 4787/2021 (ΦΕΚ 44Α'/26-03-2021).

Σχετικό αρχείο: 2022.10.12 Πρακτικό Ε.ΕΠ.ΕΤ.