Διακηρύξεις - Δημοπρασίες

Ημ/νία Τίτλος
22/06/2018 Πρόσκληση ενδιαφέροντας μεταφοράς και τοποθέτησης σχολικού εξοπλισμού
18/06/2018 Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης, για την επιλογή των μελών που θα συγκροτήσουν την επιτροπή διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου :¨47η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ¨
18/06/2018 Προκήρυξη διαγωνισμού με ηλεκτ. διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση - Υπηρεσίες μεταφοράς προσώπων - 18PROC003273142
06/06/2018 Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης, για την επιλογή των μελών που θα συγκροτήσουν την επιτροπή διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου :¨ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 2018¨
31/05/2018 Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης, για την επιλογή των μελών που θα συγκροτήσουν την επιτροπή διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου :¨ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ¨¨
24/05/2018 Διακήρυξη προμήθειας βενζίνης για αυτοκίνητα κ μηχανήματα του Δήμου ΑΗΔ - 18PROC003154290_signed
26/04/2018 Διακήρυξη ΑΗΔ Μεταφορές προσώπων μαθητών Παιδικών Σταθμών κ ΚΑΠΗ-18PROC003007338
13/04/2018 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για Προμήθεια σιδηρικών υλικών
13/04/2018 Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για "Προμήθεια κάδων απορριμμάτων"
05/04/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ

Σελίδες