Διακηρύξεις - Δημοπρασίες

Ημ/νία Τίτλος
25/06/2018 Πρόσκληση ενδιαφέροντος προμήθεια ηλεκτρονικού υλικού για το Δημοτικό Εκάλης
25/06/2018 Πρόσκληση ενδιαφέροντος προμήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή για το 6ο Νηπιαγωγείο Κηφισιάς
25/06/2018 Πρόσκληση ενδιαφέροντος ηλεκτρονικών υπολογιστών και projector για το 7ο Δημοτικό Κηφισιάς
25/06/2018 Πρόσκληση ενδιαφέροντος προμήθεια προστατευτικών για το 6ο Δημοτικό Κηφισιάς
25/06/2018 Πρόσκληση ενδιαφέροντος προμήθεια με τοποθέτηση κλιματιστικών στο 6ο Δημοτικό Κηφισιάς
25/06/2018 Πρόσκληση ενδιαφέροντος προμήθειας με τοποθέτηση κλιματιστικού στο 8ο Δημοτικό Κηφισιάς
25/06/2018 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Προμήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή για το 8ο Δημοτικό Κηφισιάς
22/06/2018 Πρόσκληση ενδιαφέροντος εργασίας ανακατάταξης αιθουσών στο Γυμνάσιο Ν. Ερυθραίας
22/06/2018 Πρόσκληση ενδιαφέροντος προμήθεια πορτών από αλουμίνιο και πάνελ στο Λύκειο Νέας Ερυθραίας
22/06/2018 Πρόσκληση ενδιαφέροντας μεταφοράς και τοποθέτησης σχολικού εξοπλισμού

Σελίδες