Διακηρύξεις - Δημοπρασίες

Ημ/νία Τίτλος
25/10/2018 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Δημοσιοποίησης στοιχείων σύμβασης πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης, για την επιλογή των μελών που θα συγκροτήσουν την επιτροπή διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ –ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣ
24/10/2018 «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ (ΤΑΡΤΑΝ) ΤΟΥ ΖΗΡΙΝΕΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ (ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ»
19/10/2018 Διακήρυξη-Προμήθεια οικοδομικών υλικών Ανοιχτός Ηλ. Διαγ. 18PROC003869172
19/10/2018 Διακήρυξη Προμήθειας Servers-Εξαρτημάτων Η-Υ- Λογισμικού Αν. Ηλ. 18PROC003866683
09/10/2018 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος ετήσιας συντήρησης πυροσβεστήρων για τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κηφισιάς
09/10/2018 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος προμήθειας ηλεκτρονικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών του 3ου Δημοτικού Κηφισιάς
09/10/2018 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος προμήθειας χαρτιού Α4/Α3 για τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κηφισιάς
09/10/2018 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος προμήθειας ειδών ελαιοχρωματισμού για τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη ΔΕ Εκάλης
09/10/2018 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος προμήθειας ειδών ελιοχρωματισμού για τα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ΔΕ Ν. Ερυθραίας
09/10/2018 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος προμήθειας ειδών ελαιοχρωματισμού για τα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ΔΕ Κηφισιάς

Σελίδες