ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Η  Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Βασίλης Ξυπολυτάς - Δήμαρχος

 

Τακτικά Μέλη:

Στάθης Κύρλος

Γιάννης Παντελεάκης

Πέτρος Σφηκάκης

Χρήστος Καλός

Αγγελική Βαλασοπούλου

Ευάγγελος Αυλήτης

Γιώργος Σκορδίλης

Εμμανουήλ Κουρμαδιάς

 

Αναπληρωματικά Μέλη:

Απόστολος Κασιούρας

Γιώργος Τσούλος

Ελένη Χρονοπούλου

Τίτος Ψαρουδάκης

Ελένη Βάρσου

Αγγελική Παπάζογλου

Σταύρος Ζαπάντης

Νίνα Βλάχου