ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1.    Καυγαλάκης Μιχάλης (Αντιδήμαρχος)
2.    Κόκκαλης Νικήτας (Αντιδήμαρχος
             
3.    Αυλήτης Ευάγγελος
4.    Κουρέπης Αχιλλέας
5.    Διονυσιώτης Ιωάννης
6.    Λιανός Δημήτριος
7.    Λαμπρινός Λογοθέτης
8.    Παπαδόπουλος Γεώργιος


ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1.    Κασιμάτη Γεωργία (Ζέτη)
2.    Βλάχου Ασπασία (Νίνα)
3.    Καραγιαννάκης Βασίλειος
4.    Κορογιαννάκη Άννα
5.    Βάρσος Βασίλειος
6.    Λαχανάς Χρήστος

 

--------------------------------------------

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


Η Εκτελεστική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62,  του Ν.3852/2010, ως ισχύει, αποτελείται από :
 
Τον Δήμαρχο – Πρόεδρο, Γιώργο Θ. Θωμάκο.
 
Τους Αντιδημάρχους:

 1. Τον  κ. Αχιλλέα Κουρέπη , ως Αντιδήμαρχο  της Δημοτικής Ενότητας Εκάλης και Εντεταλμένο Αθλητισμού
2. Τον κ. Σταύρο Ζαπάντη , ως Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς, Κοινωνικού Σχεδιασμού, Φιλίας των Πολιτών, Αειφόρου Ανάπτυξης και Ζωοφιλίας
3. Τον κ.  Μιχάλη Καυγαλάκη,  ως Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας και Ύδρευσης
4. Τον κ. Νικήτα Κόκκαλη, ως Αντιδήμαρχο  Καθαριότητας-Ηλεκτροφωτισμού- Πολιτικής Προστασίας & Τοπικής Δημοκρατίας
5. Τον κ. Γεώργιο Παπαδόπουλο, ως Αντιδήμαρχο Οικονομικών  και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
6. Τον κ. Αλέξιο Μακρή, ως Αντιδήμαρχο Τεχνικής Υπηρεσίας, Υποδομών κι Εκτέλεσης του Συμμετοχικού Προϋπολογισμού
7. Τον κ. Γεώργιο Σκορδίλη, ως Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Πρασίνου, Ανακύκλωσης,  Εθελοντισμού κι  Εξυπηρέτησης των Πολιτών
8. Τον κ. Εμμανουήλ Κουρμαδιά,  ως Αντιδήμαρχο Πολεοδομικού Σχεδιασμού

 

----------------------------------------------
 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ / ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Γιώργος Θ. Θωμάκος
 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
 

1.    Ζαπάντης Σταύρος Αντιδήμαρχος 
2.    Καυγαλάκης Μιχάλης Αντιδήμαρχος
 
3.    Βλάχου Ασπασία (Νίνα)
4.    Παντελεάκης Ιωάννης
5.    Κύρλος Ευστάθιος
6.    Τσιλιγκίρης Κωνσταντίνος
7.    Βάρσος Βασίλειος
8.    Λαχανάς Χρήστος
                                           


ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1.    Κατερίνα Καραλή
2.    Κουρέπης Αχιλλέας
3.    Καπετανάκη Ανθούλα
4.    Ανδρεαδάκης Δημήτριος
5.    Ποντικάκη Νικολέττα
6.    Παπαδόπουλος Γεώργιος