Δημήτριος Βικέλας

Με την με αριθμό 57/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου συγχωνεύθηκαν τα εξής Νομικά Πρόσωπα : 1. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, 2. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ, 3.ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΔΚ, 4. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ‘Ι. ΖΗΡΙΝΗΣ’, 5. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, 6.ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ και συστάθηκε το  Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού και Αθλητισμού «Δημήτριος Βικέλας».

Το όνομα  είναι ενός Κηφισιώτη λογοτέχνη-αθλητή  ο οποίος διακρίθηκε τόσο στον πολιτισμό όσο και στον αθλητισμό γιατί μαζί με τον Pierre de Coubertin, οραματίστηκε και πραγματοποίησε την αναβίωση των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. 

Υπήρξε ο πρώτος Πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ).

Γενικά

Υποδομές στον Αθλητισμό

Νέα

Εκδηλώσεις


 

Προγράμματα "Άθληση για Όλους" περιόδου 2020 - 2021 (ανά αθλητική εγκατάσταση)

 


 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ν.Π.Δ.Δ. "ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/ 2020

Για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων καλλιτεχνικού προσωπικού

για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημήτριος Βικέλας»

με σκοπό την εκτέλεση των πολιτιστικών προγραμμάτων, για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών.

Πατήστε ΕΔΩ για να διαβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση

Έντυπο Αίτησης Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2020

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 2/2020

 

 


 

 

 

Μαθήματα Καλλιτεχνικής Παιδείας 2020- 2021


Κύκλοι Διαλέξεων Ελεύθερου Πανεπιστημίου Δήμου Κηφισιάς (Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2020)