ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ

-

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ 

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς Γιώργος Θωμάκος αναθέτει επίσης στους παρακάτω Δημοτικούς Συμβούλους την εποπτεία και τον συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου, καθώς και την υπογραφή με εξουσιοδότησή του συγκεκριμένων εγγράφων και πιστοποιητικών

1. Στον κ. Ευάγγελο Αυλήτηως Εντεταλμένο Προσωπικού, Εποπτείας Μέτρων κατά του κορωνοϊού  και Προσχολικής Αγωγής ,τις αρμοδιότητες:

α) Της εποπτείας και ευθύνης της λειτουργίας της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών.

β) Της παρακολούθησης της εξέλιξης της πανδημίας του κορωνοϊού στον Δήμο και των σχετικών κρατικών αποφάσεων και οδηγιών.

γ) Της εποπτείας και εφαρμογής μέτρων αποτροπής διασποράς του κορωνοϊού και εισήγησης τέτοιων.

δ)Της εποπτείας των Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου.

ε)Της υπογραφής με εξουσιοδότηση του Δημάρχου κάθε σχετικού με τις ανωτέρω αρμοδιότητες διοικητικού εγγράφου, που εκδίδεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

 2. Στον κ .Γιάννη Παντελεάκη, ως Εντεταλμένο Επιχειρηματικότητας και Διεθνών Σχέσεων,  τις αρμοδιότητες:

 α) Της εποπτείας και ευθύνης – ως προς την Επιχειρηματικότητα - του Τμήματος Επιχειρηματικότητας και Τουρισμού της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Επιχειρηματικότητας, Οργάνωσης και Πληροφορικής.

β)  Της ανάπτυξης των Διεθνών Σχέσεων του Δήμου.

γ)Της υπογραφής με εξουσιοδότηση του Δημάρχου κάθε σχετικού με τις ανωτέρω αρμοδιότητες διοικητικού εγγράφου, που εκδίδεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

   3. Στην κ. Ασπασία (Νίνα) Βλάχου, ως Εντεταλμένη  Τουρισμού, την αρμοδιότητα :

     α) Της εποπτείας και ευθύνης, ως προς τα Προγράμματα ήπιας Τουριστικής Ανάπτυξης, του Τμήματος Επιχειρηματικότητας και Τουρισμού της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Επιχειρηματικότητας, Οργάνωσης και Πληροφορικής, σε συνεργασία με το Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ», καθώς και κάθε δράσης προβολής του Δήμου και των τοποσήμων του .

β)Της υπογραφής με εξουσιοδότηση του Δημάρχου κάθε σχετικού με τις ανωτέρω αρμοδιότητες διοικητικού εγγράφου, που εκδίδεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

 4. Στην κ. Γεωργία (Ζέτη)  Κασιμάτη, ως Εντεταλμένη Δημοσίων Σχέσεων την αρμοδιότητα :

    α) Της εποπτείας και ευθύνης λειτουργίας του Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων & Εθιμοτυπίας του Δήμου Κηφισιάς με την ανάπτυξη Δημοσίων Σχέσεων προς κάθε κατεύθυνση, καθώς και του σχεδιασμού και της υλοποίησης εξεύρεσης χορηγιών.

β)Της υπογραφής με εξουσιοδότηση του Δημάρχου κάθε σχετικού με τις ανωτέρω αρμοδιότητες διοικητικού εγγράφου, που εκδίδεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες