Διακηρύξεις - Δημοπρασίες

Ημ/νία Τίτλος
25/10/2017 "ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2017"
17/10/2017 Διακήρυξη για τη φανερή πλειοδοτική δημοπρασία εκμίσθωσης του δημοτικού κτιρίου «ΑΛΑΣΚΑ» επί των οδών Χαριλάου Τρικούπη & Φιλαδελφέως στην Πλατεία Κεφαλαρίου
16/10/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ/ΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017
10/10/2017 "ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ"
06/10/2017 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Mαγνητοφώνησης Πρακτικών Συνεδριάσεων Θεσμικών Οργάνων-17PROC002052014
05/10/2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (O.T.K.Z.)
28/09/2017 Περίληψη προκήρυξης του Διαγωνισμού εκμίσθωσης κοινόχρηστων χώρων για τη διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης σε διαφημιστικά πλαίσια
15/09/2017 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για Προμήθεια ενός Σχολικού Λεωφορείου για τις ανάγκες των Βρεφονηπιακών - Παιδικών Σταθμών του Δήμου Κηφισιάς - 17PROC001949031
15/09/2017 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια σιδηρικών υλικών
08/09/2017 Διακήρυξη Δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου ως χώρου στέγασης Υπηρεσιών του Δήμου Κηφισιάς καθώς και των δραστηριοτήτων του Κοινωνικού Παντοπωλείου

Σελίδες