Διακηρύξεις - Δημοπρασίες

Ημ/νία Τίτλος
06/06/2018 Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης, για την επιλογή των μελών που θα συγκροτήσουν την επιτροπή διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου :¨ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 2018¨
31/05/2018 Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης, για την επιλογή των μελών που θα συγκροτήσουν την επιτροπή διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου :¨ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ¨¨
24/05/2018 Διακήρυξη προμήθειας βενζίνης για αυτοκίνητα κ μηχανήματα του Δήμου ΑΗΔ - 18PROC003154290_signed
26/04/2018 Διακήρυξη ΑΗΔ Μεταφορές προσώπων μαθητών Παιδικών Σταθμών κ ΚΑΠΗ-18PROC003007338
13/04/2018 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για Προμήθεια σιδηρικών υλικών
13/04/2018 Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για "Προμήθεια κάδων απορριμμάτων"
05/04/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ
20/03/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
20/03/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΩΝΩΠΟΕΙΔΩΝ
09/03/2018 Διακήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού για Προμήθεια Ειδών Διατροφής Παιδικών Βρεφονηπιακών Σταθμών και ΚΑΠΗ για τρία έτη ποσού 1.080.000,00 ευρώ 18PROC002782453

Σελίδες