Διακηρύξεις - Δημοπρασίες

Ημ/νία Τίτλος
03/11/2017 Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για προμήθεια Σαρώθρου- Αρ. Πρ. 52454-17 - 17PROC 002193299- 2017-11-03_signed
03/11/2017 Διακήρυξη Ανοιχτού διαγωνισμού Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού - 17PROC002192161_signed
03/11/2017 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού - Δαπάνες Ασφάλισης Αυτοκινήτων - Μηχανημάτων -Απορ-ρων-17PROC002190516
02/11/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017
27/10/2017 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για Προμήθεια Ασφάλτου & Ετοιμου Ασφαλτομίγματος-17PROC002154362
25/10/2017 "ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2017"
17/10/2017 Διακήρυξη για τη φανερή πλειοδοτική δημοπρασία εκμίσθωσης του δημοτικού κτιρίου «ΑΛΑΣΚΑ» επί των οδών Χαριλάου Τρικούπη & Φιλαδελφέως στην Πλατεία Κεφαλαρίου
16/10/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ/ΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017
10/10/2017 "ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ"
06/10/2017 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Mαγνητοφώνησης Πρακτικών Συνεδριάσεων Θεσμικών Οργάνων-17PROC002052014

Σελίδες