Διακηρύξεις - Δημοπρασίες

Ημ/νία Τίτλος
05/09/2017 Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την τηλεοπτική κάλυψη του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς
01/09/2017 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για "Εργασία κλάδευσης - κοπής υψηλών δέντρων Αρ. Πρ. 41624-17
30/08/2017 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2017"
21/07/2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 17PROC001731629
17/07/2017 "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ"
28/06/2017 Προκήρυξη Διαγωνισμών και των όρων διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης κοινόχρηστων χώρων για την διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης
30/06/2017 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για Προμήθεια Λοιπών Ειδών Υγιεινής και Καθαριότητας
30/06/2017 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ
23/06/2017 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για Προμήθεια Υλικών Ελαιοχρωματισμού 17PROC001576178
02/06/2017 Συνοπτικός Διαγωνισμός προμήθεια καυσίμων για κίνηση απορριμματοφόρων και λοιπών αυτοκινήτων 17PROC006278826

Σελίδες