Διακηρύξεις - Δημοπρασίες

Ημ/νία Τίτλος
25/06/2018 Πρόσκληση ενδιαφέροντος ηλεκτρονικών υπολογιστών και projector για το 7ο Δημοτικό Κηφισιάς
25/06/2018 Πρόσκληση ενδιαφέροντος προμήθεια προστατευτικών για το 6ο Δημοτικό Κηφισιάς
25/06/2018 Πρόσκληση ενδιαφέροντος προμήθεια με τοποθέτηση κλιματιστικών στο 6ο Δημοτικό Κηφισιάς
25/06/2018 Πρόσκληση ενδιαφέροντος προμήθειας με τοποθέτηση κλιματιστικού στο 8ο Δημοτικό Κηφισιάς
25/06/2018 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Προμήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή για το 8ο Δημοτικό Κηφισιάς
22/06/2018 Πρόσκληση ενδιαφέροντος εργασίας ανακατάταξης αιθουσών στο Γυμνάσιο Ν. Ερυθραίας
22/06/2018 Πρόσκληση ενδιαφέροντος προμήθεια πορτών από αλουμίνιο και πάνελ στο Λύκειο Νέας Ερυθραίας
22/06/2018 Πρόσκληση ενδιαφέροντας μεταφοράς και τοποθέτησης σχολικού εξοπλισμού
18/06/2018 Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης, για την επιλογή των μελών που θα συγκροτήσουν την επιτροπή διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου :¨47η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ¨
18/06/2018 Προκήρυξη διαγωνισμού με ηλεκτ. διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση - Υπηρεσίες μεταφοράς προσώπων - 18PROC003273142

Σελίδες