Διακηρύξεις - Δημοπρασίες

Ημ/νία Τίτλος
29/11/2017 ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΩΝ 2017
23/11/2017 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟΥ "ΒΑΡΔΑΞΗΣ" ΔΕ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
21/11/2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΝΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
10/11/2017 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια οικοδομικών υλικών - Αρ. Πρ.53469-17 - 17PROC002223986
08/11/2017 Διακήρυξη ∆ηµοπρασίας για τη µίσθωση ακινήτου ως χώρου στέγασης υπηρεσιών του ∆ήµου Κηφισιάς, καθώς και των δραστηριοτήτων του Κοινωνικού Παντοπωλείου.
03/11/2017 Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για προμήθεια Σαρώθρου- Αρ. Πρ. 52454-17 - 17PROC 002193299- 2017-11-03_signed
03/11/2017 Διακήρυξη Ανοιχτού διαγωνισμού Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού - 17PROC002192161_signed
03/11/2017 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού - Δαπάνες Ασφάλισης Αυτοκινήτων - Μηχανημάτων -Απορ-ρων-17PROC002190516
02/11/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017
27/10/2017 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για Προμήθεια Ασφάλτου & Ετοιμου Ασφαλτομίγματος-17PROC002154362

Σελίδες