Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια ελαστικών