Διακηρύξεις - Δημοπρασίες

Ημ/νία Τίτλος
10/10/2017 "ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ"
06/10/2017 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Mαγνητοφώνησης Πρακτικών Συνεδριάσεων Θεσμικών Οργάνων-17PROC002052014
05/10/2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (O.T.K.Z.)
28/09/2017 Περίληψη προκήρυξης του Διαγωνισμού εκμίσθωσης κοινόχρηστων χώρων για τη διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης σε διαφημιστικά πλαίσια
15/09/2017 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για Προμήθεια ενός Σχολικού Λεωφορείου για τις ανάγκες των Βρεφονηπιακών - Παιδικών Σταθμών του Δήμου Κηφισιάς - 17PROC001949031
15/09/2017 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια σιδηρικών υλικών
08/09/2017 Διακήρυξη Δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου ως χώρου στέγασης Υπηρεσιών του Δήμου Κηφισιάς καθώς και των δραστηριοτήτων του Κοινωνικού Παντοπωλείου
05/09/2017 Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την τηλεοπτική κάλυψη του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς
01/09/2017 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για "Εργασία κλάδευσης - κοπής υψηλών δέντρων Αρ. Πρ. 41624-17
30/08/2017 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2017"

Σελίδες