Διακηρύξεις - Δημοπρασίες

Ημ/νία Τίτλος
25/01/2018 "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 2017"
23/01/2018 'ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΣΑΠΦΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΩ ΚΗΦΙΣΙΑΣ" ΚΑΙ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΡΕΜΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΣΑΠΦΟΥΣ"
19/01/2018 "Διαμόρφωση οδοστρώματος παραδοσιακού κέντρου Κηφισιάς"
15/01/2018 "Πρόσκληση για εγγραφή ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ.5 του Ν.4412/20016 για την επιλογή αναδόχων
29/12/2017 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για Προμήθεια Γραφικής Υλής 17PROC002508552.pdf
22/12/2017 Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας Εργαζομένων -17PROC002478819_signed.pdf
19/12/2017 "ΑΝΥΨΩΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 2017"
19/12/2017 'ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ 2017"
06/12/2017 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος ετήσιας προμήθειας ειδών καθαρισμού και ευπρεπισμού για τα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κηφισιάς
01/12/2017 Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού : Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων Παιδικών Χαρών - δαπέδων- περίφραξης- πινακίδων. - 17PROC002338732.

Σελίδες