Διακηρύξεις - Δημοπρασίες

Ημ/νία Τίτλος
30/05/2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Ομαδα Β' Software του συνοπτικού διαγωνισμού - Προμήθεια εξυπηρετητών (Servers) - Λογισμικού.
26/05/2017 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για Προμηθεια Σιδηρικών Υλικών 17PROC006242075
26/05/2017 Διακήρυξη Διαγωνισμού για Προμήθεια Εξοπλισμού Η-Υ 17PROC006245282
19/05/2017 Διακήρυξη για μίσθωση λεωφορείων με οδηγό για μεταφορά προσώπων - (μαθητών και μελών του ΚΑΠΗ)
12/05/2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΚΑΛΗΣ - ΑΡ. ΠΡΩΤ. 21013-17
12/05/2017 Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Προμήθεια Ηλεκτρολoγικού Υλικού - Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων.
12/05/2017 Διακήρυξη Συνοπτικού Προμήθειας Αναλωσίμων Μηχανογραφικού Δικτύου
11/05/2017 "Ανάπλαση εξωτερικά του περιβάλλοντα χώρου της παιδικής βιβλιοθήκης και στο πάρκο της Αγίας Ματρώνας (μπάρες-παγκάκια) (δημοτική ενότητα Νέας Ερυθραίας)"
08/05/2017 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια δύο φορητών Η/Υ (laptop) για το 2ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ερυθραίας και ενός επιτραπέζιου Η/Υ για το 3ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ερυθραίας.
08/05/2017 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ορθοπεδικής κατασκευής - καθίσματος για μαθητή με ειδικές ανάγκες (ΑμεΑ)

Σελίδες