Πρόσκληση Ενδιαφέροντος ετήσιας συντήρησης πυροσβεστήρων για τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κηφισιάς