Διακηρύξεις - Δημοπρασίες

Ημ/νία Τίτλος
18/02/2019 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος ανάθεσης προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος ψύξης και θέρμανσης της Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων του Λυκείου Νέας Ερυθραίας
18/02/2019 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Προμήθεια διαδραστικών και προτζεκτόρων για το 1ο Λύκειο Κηφισιάς
13/02/2019 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ (ΚΥΒΟΛΙΘΟΙ) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΟΡΤΕΡΟ ΚΑΙ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ
08/02/2019 Διακήρυξη Προμήθειας σάκων απορριμμάτων- Συνοπτικός-19PROC004436931-
04/02/2019 ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ''ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ'')
29/01/2019 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Προμήθεια ηλεκτρονικού υλικού, για τις ανάγκες του 1ου και 3ου Γυμνασίου Κηφισιάς
24/01/2019 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος προμήθεια τερμάτων 5Χ5 γαι το 1ο Λύκειο Κηφισιάς
24/01/2019 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος προμήθεια με τοποθέτηση προστατευτικών μπασκέτας για το 1ο Λύκειο Κηφισιάς
24/01/2019 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος προμήθειας και τοποθέτησης ταμπλό μπασκέτας Γυμνασίου Ν. Ερυθραίας
24/01/2019 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος εργασίες συντήρησης θέρμανσης των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Σελίδες