Διακηρύξεις - Δημοπρασίες

Ημ/νία Τίτλος
18/12/2018 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Εργασίες ανακατασκευής μωσαϊκού δαπέδου στο 3ο Γυμνάσιο Κηφισιάς που στεγάζει το 1ο Δημοτικό Ν. Ερυθραίας
18/12/2018 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Εργασίες μόνωσης ΑΠΧ του 3ου Γυμνασίου Κηφισιάς που στεγάζει το 1ο Δημοτικό Ν. Ερυθραίας
18/12/2018 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Μεταφορά και συντήρηση των κλιματιστικών του 1ου Δημοτικού Ν. Ερυθραίας
14/12/2018 Διακήρυξη προμήθειας 2 ελαστικοφόρων φορτωτών ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 18PROC004199255_signed -
12/12/2018 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Εργασίες αντικατάστασης ειδών WC στο 1ο Δημοτικό Ν.Ερυθραίας
11/12/2018 Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης, για την επιλογή των μελών που θα συγκροτήσουν την επιτροπή διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 2018»
07/12/2018 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού "Ασφάλιση οχημάτων Δήμου Κηφισιάς"
07/12/2018 Έκδοση λευκώματος για την ιστορία της Εκάλης
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ
06/12/2018 Διακήρυξη διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων

Σελίδες