Διακηρύξεις - Δημοπρασίες

Ημ/νία Τίτλος
Διακήρυξη ΑΠ14853/2019 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας
01/04/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΝΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
28/03/2019 Διακήρυξη διεθνούς διαγ. Συντήρηση οχημάτων ΜΕ και υπερκατασκευών αυτών -19PROC004693177-_signed
06/03/2019 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Προμήθεια με τοποθέτηση έξι προτζέκτορων για τις ανάγκες του 8ου Δημοτικού Κηφισιάς καθώς και την τοποθέτηση τριών διαδραστικών πινάκων για τις ανάγκες του 3ου Δημοτικού Κηφισιάς
05/03/2019 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για Προμήθεια ηλεκτρολογικού για Δημοτικά κτίρια 19PROC004563581
05/03/2019 Προμήθεια γάλακτος προσωπικού Συνοπτικός διαγωνισμός -19PROC004562723
01/03/2019 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 2018
01/03/2019 MEΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕ8 &ΠΕ10 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
28/02/2019 Διακήρυξη διεθ διαγ. Προμήθεια πετρελαίου κίνησης Αρ. Πρωτ. 8797-19 - 19PROC004538421 -
20/02/2019 Διακήρυξη Δημοπρασίας για τη μίσθωση ενός κτηρίου κατάλληλου για τη στέγαση Παιδικού Σταθμού του Δήμου Κηφισιάς

Σελίδες