Διακηρύξεις - Δημοπρασίες

Ημ/νία Τίτλος
04/12/2018 Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης, για την επιλογή των μελών που θα συγκροτήσουν την επιτροπή διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου : ¨ Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων σχολεί
04/12/2018 Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης, για την επιλογή των μελών που θα συγκροτήσουν την επιτροπή διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Διαμόρφωση πεζοδρόμων (κυβόλιθοι) περιοχής Μορτερό και Τριγών
30/11/2018 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος προμήθεια κουρτινών 1oυ Δημοτικού Ν. Ερυθραίας
23/11/2018 Διακήρυξη διεθνούς διαγωνισμού δαπάνες ασφάλισης κ φύλαξης δημοτικών κτιρίων -18PROC004061516
23/11/2018 Υπηρεσίες διαχείρισης κλπ αδέσποτων ζώων συντροφιάς δ.ε. Κηφισιάς
23/11/2018 Υπηρεσίες διαχείρισης κλπ αδέσποτων ζώων συντροφιάς δ.ε. Ν.Ερυθραίας κ Εκάλης
21/11/2018 ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΝΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΠ Ν.ΚΗΦΙΣΙΑΣ
13/11/2018 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 2018
06/11/2018 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Προμήθεια πορτών αλουμινίου για το Γυμνάσιο Ν. Ερυθραίας
06/11/2018 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Προμήθεια ηλεκτρολογικoού υλικού για το Λύκειο Ν. Ερυθραίας

Σελίδες