Διακηρύξεις - Δημοπρασίες

Ημ/νία Τίτλος
17/06/2022 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 2022
03/06/2022 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ -ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 2022-2023
03/06/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
26/05/2022 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ''ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 2022"
13/05/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ & ΕΣΤΙΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ & ΚΗΦΙΣΟΥ ΣΤΗ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ
06/05/2022 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 2022
15/04/2022 Διακήρυξη για Σύμβαση Προμηθειών με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ “προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδου και προμήθεια εξοπλισμού κλειστού γυμναστηρίου ΔΑΚ Πολιτείας” Αρ. Πρωτ. 15604-14/4/20222021
15/04/2022 ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ 2022-2023
24/03/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ
04/03/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Σελίδες