Διακηρύξεις - Δημοπρασίες

Ημ/νία Τίτλος
18/02/2022 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
07/02/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
31/01/2022 Πρόσκληση ενδιαφέροντος_Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης του Δήμου Κηφισιάς
17/01/2022 Πρόσκληση ενδιαφέροντος_Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού 6ου Νηπ/γείου Κηφισιάς
14/01/2022 Πρόσκληση ενδιαφέροντος_Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες του Λυκείου Νέας Ερυθραίας
14/01/2022 Πρόσκληση ενδιαφέροντος_Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού για τα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης του Δήμου Κηφισιάς
14/01/2022 Πρόσκληση ενδιαφέροντος_Προμήθεια φωτοαντιγραφικού Χαρτιού Α4 για τα σχολεία του Δήμου για το σχολικό έτος 2021-2022
14/01/2022 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ
29/12/2021 Διακήρυξη για Σύμβαση Προμηθειών με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ “Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας” και “Προμήθεια σάκων απορριμμάτων” Αρ. Πρωτ. 51869 - 29/12/2021
04/01/2022 Πρόσκληση ενδιαφέροντος_Προμήθεια υλικών με τοποθέτηση, για την επισκευή και συντήρηση των επικαλύψεων των στεγάστρων στο 2ο Νηπιαγωγείο Κηφισιάς και 4ο Δημοτικό Κηφισιάς

Σελίδες