Διακηρύξεις - Δημοπρασίες

Ημ/νία Τίτλος
14/09/2023 Ανακοίνωση διαβούλευσης του τεύχους διακήρυξης ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου Κηφισιάς της Πράξης με τίτλο «Ψηφιακός μετασχηματισμός Δήμου Κηφισιάς
08/09/2023 Προμήθεια γραφικής ύλης και ειδών χειροτεχνίας των Νηπιαγωγείων του Δήμου Κηφισιάς
01/09/2023 Aπευθείας ανάθεσης προμήθειας με τοποθέτηση συστήματος προβολής για διδακτική αίθουσα της νέας πτέρυγας του 1ου Δημοτικού Κηφισιάς
01/09/2023 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
01/09/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΑΚ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
31/08/2023 Απευθείας ανάθεσης προμήθειας φωτοαντιγραφικού Χαρτιού Α4/80gr για τα σχολεία του Δήμου για το έτος 2023-2024
31/07/2023 Απευθείας ανάθεσης προμήθειας ειδών ελαιοχρωματισμού για τις ανάγκες των σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κηφισιάς
31/08/2023 Απευθείας ανάθεσης προμήθειας με τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς στο προαύλιο του 1ου Νηπιαγωγείου Κηφισιάς
31/08/2023 Απευθείας ανάθεση σε συνεργείο για τον καθαρισμό της νέας πτέρυγας του 1ου Δημοτικού Κηφισιάς
31/08/2023 Απευθείας ανάθεσης ενός φορητό υπολογιστή για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του 2ου Δημοτικού Κηφισιάς Κηφισιάς

Σελίδες