ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΕΡΟΫΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΘΟΛΟΥ ΣΤΟ ΖΗΡΙΝΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ