ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ