Πρόσκληση ενδιαφέροντας μεταφοράς και τοποθέτησης σχολικού εξοπλισμού

22/06/2018

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κηφισιάς, βάσει του Ν.4412/2016 αρ. 118, αρ. 120 παρ.3, γνωστοποιεί στους οικονομικούς φορείς την έναρξη διαδικασιών απευθείας ανάθεσης μεταφοράς και τοποθέτησης όλου του εξοπλισμού  του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ν. Ερυθραίας στο σχολικό κτίριο του 3ου Γυμνασίου και ο εξοπλισμός του ΙΕΚ  Κηφισιάς από το 3ο Γυμνάσιο σε χώρο κτιρίου του ΟΑΕΔ σύμφωνα με την 157/18 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου