Κοινωνική Προστασία Τρίτης Ηλικίας (ΚΑΠΗ)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :

ΚΑΠΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΠΗ

Α' ΚΑΠΗ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

(ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 57, ΚΗΦΙΣΙΑ –

ΤΗΛ. 210 8080108 / 210 8018021)

κα Ευαγγελία Αθανασίου

Β' ΚΑΠΗ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

(ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ & ΚΑΡΠΑΘΟΥ, ΚΗΦΙΣΙΑ -

ΤΗΛ. 210 8013820 / 210 6231091)

κα Κωνσταντίνα Θεοδωροπούλου

Γ' ΚΑΠΗ Ν.ΚΗΦΙΣΙΑΣ

(ΑΓΡΑΥΛΗΣ & ΚΗΦΙΣΟΥ, Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ – ΤΗΛ. 210 8083570)

κα Βασιλεία Χατζηεμμανουήλ

ΚΑΠΗ Ν.ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ

(Κ.ΒΑΡΝΑΛΗ 58, Ν.ΕΡΥΘΡΑΙΑ - ΤΗΛ. 210 6205006 /  210 8071263)

κα Αικατερίνη Κάσδαγλη

 


Κανονισμός Λειτουργίας των Κέντρων Ανοικτής Περίθαλψης Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) του Δήμου Κηφισιάς

 

A' Κ.Α.Π.Η ΚΗΦΙΣΙΑΣ  - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ MΑΡTΙΟ 2020

Β' Κ.Α.Π.Η ΚΗΦΙΣΙΑΣ  - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΜΑΡΤΙΟ 2020

Γ΄ΚΑΠΗ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΜΑΡΤΙΟ 2020

Κ.Α.Π.Η ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ  - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΜΑΡΤΙΟ 2020