Προσχολική Αγωγή (Δημοτικοί Βρεφονηπιακοί – Παιδικοί Σταθμοί)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :

Γραφείο Σχεδιασμού, Συντονισμού, Παρακολούθησης, Εποπτείας και Ελέγχου Κοινωνικών Πολιτικών Προσχολικής Αγωγής

Παράρτημα Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς

κα Περάκη Μαρία
κα Σδόγκου Κωνσταντίνα
Εμμ. Μπενάκη 3, Κηφισιά (1ος Όροφος) 213-2007242
213-2007243
peraki@kifissia.gr
sdogou@kifissia.gr 
       

Γραφείο Σχεδιασμού, Συντονισμού, Παρακολούθησης, Εποπτείας και Ελέγχου Κοινωνικών Πολιτικών Προσχολικής Αγωγής

Παράρτημα Δημοτικής Ενότητας Ν.Ερυθραίας

κα Τσινίδου Χρύσα Ν. Πλαστήρα 14, Νέα Ερυθραία (1ος Όροφος)

213-2007613
213-2007626

tsinidou@kifissia.gr
 

       

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ Έγκριση του υπ’αρ. 28098/12.7.2021 Πρακτικού Νο1: «ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΒΡΕΦΙΚΩΝ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ της Ειδικής Επιτροπής Επιλογής Παιδιών Δήμου Κηφισιάς ΝΕΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΕΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΗΜΕΡΕΣ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΝΕΟ

Χαιρετισμός Εντεταλμένου Συμβούλου

Γενικές Πληροφορίες

Παιδικοί – Βρεφ. Σταθμοί Δημ. Ενότητας Κηφισιάς

Παιδικοί – Βρεφ. Σταθμοί Δημ. Ενότητας Νέας Ερυθραίας

Εγγραφές-Επανεγγραφές σχ.έτους 2021 2022

ΕΝΑΡΞΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ '' ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ'' 2021 2022 ΝΕΟ

ΕΝΑΡΞΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ" 2021 2022 ΝΕΟ