Προσχολική Αγωγή (Δημοτικοί Βρεφονηπιακοί – Παιδικοί Σταθμοί)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :

Γραφείο Σχεδιασμού, Συντονισμού, Παρακολούθησης, Εποπτείας και Ελέγχου Κοινωνικών Πολιτικών Προσχολικής Αγωγής

Παράρτημα Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς

  • κα Περάκη Μαρία
  • κα Σδόγκου Κωνσταντίνα  
  • κα Σκουλίδα Αλεξάνδρα     
  • κα Παππά Ειρήνη
Όθωνος 36Α, Κηφισιά

210-8013443

210-8016593
peraki@kifissia.gr
sdogou@kifissia.gr 

paidikoikifissias.gr

 

       

Γραφείο Σχεδιασμού, Συντονισμού, Παρακολούθησης, Εποπτείας και Ελέγχου Κοινωνικών Πολιτικών Προσχολικής Αγωγής

Παράρτημα Δημοτικής Ενότητας Ν.Ερυθραίας

κα Τσινίδου Χρύσα

κα Κασιμιώτη Μάρθα

Ν. Πλαστήρα 14, Νέα Ερυθραία (1ος Όροφος)

213-2007613
213-2007626

tsinidou@kifissia.gr
 

       

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ Έγκριση του υπ’αρ. 28098/12.7.2021 Πρακτικού Νο1: «ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΒΡΕΦΙΚΩΝ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ της Ειδικής Επιτροπής Επιλογής Παιδιών Δήμου Κηφισιάς ΝΕΟ

Χαιρετισμός Εντεταλμένου Συμβούλου

Γενικές Πληροφορίες

Παιδικοί – Βρεφ. Σταθμοί Δημ. Ενότητας Κηφισιάς

Παιδικοί – Βρεφ. Σταθμοί Δημ. Ενότητας Νέας Ερυθραίας

Εγγραφές-Επανεγγραφές σχ.έτους 2021 2022