Προσχολική Αγωγή (Δημοτικοί Βρεφονηπιακοί – Παιδικοί Σταθμοί)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :

Γραφείο Σχεδιασμού, Συντονισμού, Παρακολούθησης, Εποπτείας και Ελέγχου Κοινωνικών Πολιτικών Προσχολικής Αγωγής

Παράρτημα Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς

κα Περάκη Μαρία
κα Σδόγκου Κωνσταντίνα
Εμμ. Μπενάκη 3, Κηφισιά (1ος Όροφος) 213-2007242
213-2007243
peraki@kifissia.gr
sdogou@kifissia.gr 
       

Γραφείο Σχεδιασμού, Συντονισμού, Παρακολούθησης, Εποπτείας και Ελέγχου Κοινωνικών Πολιτικών Προσχολικής Αγωγής

Παράρτημα Δημοτικής Ενότητας Ν.Ερυθραίας

κα Τσινίδου Χρύσα Ν. Πλαστήρα 14, Νέα Ερυθραία (1ος Όροφος)

213-2007613
213-2007626

tsinidou@kifissia.gr
 

       

 

Χαιρετισμός Εντεταλμένου Συμβούλου

Γενικές Πληροφορίες

Παιδικοί – Βρεφ. Σταθμοί Δημ. Ενότητας Κηφισιάς

Παιδικοί – Βρεφ. Σταθμοί Δημ. Ενότητας Νέας Ερυθραίας

Εγγραφές-Επανεγγραφές σχ.έτους 2020 2021

ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΑΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ VOUCHER 180 ΕΥΡΩ

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΕΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο1: «ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΒΡΕΦΙΚΩΝ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ» της Ειδικής Επιτροπής Επιλογής Παιδιών του Δήμου Κηφισιάς. ΝΕΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΡΟΦΕΙΩΝ ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ COVID 19. ΝΕΟ

 

ΕΣΠΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ 2020 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΕΤΑΑ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΕΤΑΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ ΝΕΟ