ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟ 2022

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. « ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ» ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 

ανακοινώνει:

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου , για την αντιμετώπιση επειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ογδόντα ( 80 ) ατόμων, για την οργάνωση και εύρυθμη λειτουργία του Καλοκαιρινού Παιδότοπου 2022, που θα διεξαχθεί από 27/6/2022 έως και 29/7/2022 , σε Δημόσια Σχολεία της Κηφισιάς.

Κατεβάστε τα σχετικά αρχεία:

1. Ανακοίνωση

2. Αίτηση

3. Υπεύθυνη Δήλωση