ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Τμήμα Κοινωνικού Σχεδιασμού

 

Κέντρο Κοινότητας | Γραφείο Εθελοντισμού | ΚΕΠ Υγείας | Γραφείο Ζωοφιλίας |

 

 

 • Γραφείο Κεντρικής Κοινωνικής Υπηρεσίας

 

Σχεδιάζει και εκτελεί όλες τις δράσεις κοινωνικής πολιτικής του Δήμου και συνεργάζεται οριζόντια και κάθετα με όλα τα Τμήματα και Γραφεία της Δ/νσης.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Η Κοινωνική εργασία με Άτομα, με Ομάδες και με την Κοινότητα.

 • Η λειτουργία μονάδων συμβουλευτικής, ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης.

 • Η λειτουργία μονάδας «Bοήθεια στο σπίτι».

 • Η εφαρμογή προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης που εφαρμόζεται στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής.

 • Η εφαρμογή προγραμμάτων προστασίας των οικονομικά αδύνατων, των προσφύγων και των επαναπατριζόμενων καθώς και παροχή άμεσης περίθαλψης ή οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα, οικογένειες  και  κοινωνικές ομάδες που περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης εξαιτίας κοινωνικών γεγονότων  ή φυσικών καταστροφών.

 • Η εισαγωγή, σε Ιδρύματα Κοινωνικής Φροντίδας (Μονάδες Φροντίδας  Ηλικιωμένων).

 • Η προστασία περιθαλπομένωv σε ιδρύματα κλειστής περίθαλψης.

 • Η προστασία  μονογοvεϊκώv οικογενειών.

 • Η εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης και αντιμετώπισης ψυχοκοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων

 • Η εποπτεία, ο έλεγχος και η ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας ιδρυμάτων Ν.Π.Ι.Δ. κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, ΑΜΕΑ, ηλικιωμένων και Παιδικής Προστασίας καθώς και των  ειδικώς  αναγνωρισμένων  και  κοινωφελούς  χαρακτήρα σωματείων  και συλλόγων.

 • Η οργάνωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση της διαβούλευσης σε τοπικό επίπεδο.

 • Η οργάνωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση της κοινωνικής δικτύωσης σε επίπεδο Δήμου.

 • Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων  και ομάδων εθελοντών.

 • Υλοποιεί δράσεις και προγράμματα κοινωνικής πολιτικής συμπληρωματικά με τις δράσεις και τα προγράμματα κοινωνικής πολιτικής που υλοποιούνται από τα Νομικά πρόσωπα του Δήμου.

 • Διεξάγει κοινωνικές έρευνες, σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών που αφορούντην κοινωνική φροντίδα της οικογένειας , των ηλικιωμένων, των ατόμων με αναπηρία καθώς και ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

 • Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων και πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην πρόληψη της παραβατικότητας στην περιοχή του Δήμου, με τη δημιουργία Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης Παραβατικότητας.

 • Μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής πρόνοιας που στοχεύουν στη στήριξη αστέγων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών, σύμφωνα μες τις δικαιοδοσίες που δίνονται στο Δήμο με τις ισχύουσες δια΄ταξεις.

 • Επιμελείται της οργάνωσης και λειτουργίας  «Κέντρου Κοινότητας» στα όρια του Δήμου. Δείτε το σχετικό Αρχείο εδώ.

 • Συντάσσει  και προωθεί προς έγκριση στα αρμόδια θεσμικά όργανα Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του «Κέντρου Κοινότητας», ο οποίος θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα θέματα αναφορικά με την οργάνωση και τη λειτουργία του «Κέντρου Κοινότητας» (  κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της υπ΄ αρ. Δ23/ΟΙΚ. 14435?1135 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης – Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – ΦΕΚ Β΄/854/30-03-2016 )

 • Υποβάλλει στη Δ/νση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Κέντρου κοινότητας κατά την έναρξη λειτουργίας του, τις τυχόν τροποποιήσεις αυτού, καθώς και ετήσια απολογιστικά στατιστικά στοιχεία της λειτουργίας του Κέντρου.

 • Απο 13/2/2018 με απόφαση του Δημάρχου Κηφισιάς συγκροτήθηκε Ομάδα Προστασίας Ανηλίκων , η οποία είναι αρμόδια για την πραγματοποίηση των Κοινωνικών Ερευνών για θέματα κακοποίησης ανηλίκων.

 • Στο  πλαίσιο υλοποίσης του προγράμματος Προνοιακών Παροχών για άτομα με αναπηρία, απευθυνθείτε στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου,  Μ. Αντύπα 3 Κηφισιά, προκειμένου να υποβάλετε αίτηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΟΠΕΚΑ

 • Ο Δήμος Κηφισιάς ενημερώνει τους πολίτες ότι έχει συσταθεί η επιτροπή για επανασύνδεση ρεύματος σε καταναλωτές με χαμηλά εισοδήματα που έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών. σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΥΠ ΕΝ/ΥΠ ΡΓ/7408/1228/2018 (φεκ 474/Β/14-02-2018):  ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ  - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • Εξειδικευμένα Προγράμματα

 

 

 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ:   

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2022 :
 1. Ανακοίνωση
 2. Δικαιολογητικά
 3. Αίτηση

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :

Διεύθυνση : Μαρίνου Αντύπα 3 Κάτω Κηφισιά τκ 14561

Τηλέφωνα: 2108082994 / 2108014249

email:  merimna@kifissia.gr

koinonikossxediasmos@kifissia.gr

 

 

Κέντρο Κοινότητας | Γραφείο Εθελοντισμού | ΚΕΠ Υγείας | Γραφείο Ζωοφιλίας |