ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ