ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΗΣΙΔΑΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΡΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΕΚΑΛΗΣ 2022