ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τηλέφωνα Δήμου Κηφισιάς    
Τηλεφωνικό Κέντρο 2132007100
>> 2132007177
Τμήμα Πρωτοκόλλου 2132007117
>> 2132007118
Γραμματεία Δημάρχου 2132007250
>> 2132007251
>> 2132007252
>> 2132007253
>> 2132007298
Γενικός Γραμματέας 2132007278
   
Γραφείο Τύπου 2132007254
>> 2132007259
Γραφείο Δημότη (e-mail: grafeiodimoti@kifissia.gr) 2132007272
   
Δημοτική Αστυνομία 2132007222
Νομική Υπηρεσία 2132007258
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου  [Πρόεδρος: Λίλα Παπαδημητρίου] 2132007240
>> 2132007274
>> 2132007275
>> 2132007276
Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής 2132007113
>> 2132007114
Πολιτική Προστασία   
Δευτέρα έως Παρασκευή και από 07.00 έως 14.00 τηλ.:  213 2140211
Σαββατοκύριακα και αργίες καθώς και καθημερινές από 14.00 έως 07.00: 210 6228335

 

 

Οικονομικές Υπηρεσίες  

 

 

Αντιδήμαρχος: Γιώργος Παπαδόπουλος

 

2131355341

Γραμματεία Αντιδημάρχου 2131355340
   
Προϊστ. Διεύθυνσης 2132007127
Γραμματεία Διεύθυνσης 2132007200
   
Ταμειακή Υπηρεσία 2132007135
>> 2132007181
>>  
   
Τμήμα Ανταποδοτικών Τελών, Εισφορών 2132007139
>> 2132007145
>> 2132007146
   
Τμήμα Φόρων 2132007142
>> 2132007143
>> 2132007124
   
Τμήμα Προϋπολογισμού 2132007129
>> 2132007130
>> 2132007236
   
Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων 2132007267
>> 2132007215
>> 2132007241
   
Τμήμα Ενταλματοποίησης & Εκκαθάρισης Δαπανών 2132007131
   
Τμήμα Προμηθειών 2132007185
  2132007105
  2132007106
  2132007108
Γραφείο Κοιμητηρίου 2132007290
Κοιμητήριο Κηφισιάς 2108081184
Κοιμητήριο Νέας Ερυθραίας 2108071332

 

Τεχνική Υπηρεσία   
Τηλεφωνικό Κέντρο 2131355300
Αντιδήμαρχος: Αλέξιος Μακρής 2131355318, 2106236723
   
Γραμματεία Αντιδημάρχου 2131355304
Προϊστ. Διεύθυνσης 2131355321
Γραμματεία Διεύθυνσης 2131355304
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικού 2131355315
>> 2131355303
>> 2131355320
>> 2131355309
>> 2131355319
Τμήμα Ρύθμισης Κυκλοφοριακών Φόρτων 2131355310
>> 2131355313
>> 2131355310
>> 2131355306
Τμήμα Προγραμματισμού & Μελετών 2131355305
>> 2131355324
>> 2131355322
>> 2131355326
>> 2131355314
Τμήμα Κατασκευών-Συντήρησης Δημοτ. Κτηρίων & Χώρων 2131355307
>> 2131355312
>> 2131355317
>> 2131355308
>> 2131355325
Τμήμα Ύδρευσης - Υπεύθ. Τεχνικού Συνεργείου 2131355323
  2131355316 (Σχολεία)

 

 

Υπηρεσία Δόμησης                                

Αντιδήμαρχος: Εμμανουήλ Κουρμαδιάς

2132007161

Προϊστ. Διεύθυνσης

2132007167
Γραμματεία Διεύθυνσης 2132007171
   
Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών 2132007165
>> 2132007162
>> 2132007164
>> 2132007194
Έκδοση Οικοδομικών Αδειών 2132007196
>> 2132007170
>> 2132007179
>> 2132007166
   
Τοπογραφικό 2132007172
>> 2132007173
>> 2132007176
   
Πολεοδομικών Εφαρμογών 2132007195
>> 2132007157
>> 2132007158
Αρχείο Υπηρεσίας Δόμησης 2132007174 -175

 

 
Υπηρεσία Πρασίνου      
Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Πρασίνου, Ανακύκλωσης: Γιώργος Σκορδίλης           2132007663
Προϊστ. Διεύθυνσης 2132007666
Γραμματεία 2132007664
Προϊστάμενος Πρασίνου 2132007665
  2132007668
  2132007662
Τμήμα Περιβάλλοντος 2132007669
Φυτώριο Ερυθραίας 2106255959
Φυτώριο Κηφισιάς 2106233190
 
Υπηρεσία Καθαριότητας 
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας - Πολιτικής Προστασίας: Νικήτας Κόκκαλης 2106254328
Προϊστ. Διεύθυνσης 2106254334
Ηλεκροφωτισμός 2106254328 - Εσωτ 205, 206
Γραμματεία 2106200145
Κηπαία-Ογκώδη 2106206677

 

 
Κοινωνικές Υπηρεσίες 
Προϊσταμένη 2108014249
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  2108082994
ΚΕΝΤ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (Ψυχολογικής Υποστήριξης) 2108014249
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ  2106230919 & 2106256945
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ Ν.ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ 2106203567
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 2106256945
   
 
Κ.Α.Π.Η    
Προϊσταμένη 2132007670
Α΄ ΚΑΠΗ                               2108080108
Β΄ ΚΑΠΗ                            2108013820 / 2106231091
Γ΄ ΚΑΠΗ                            2108083570
ΚΑΠΗ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ                      2106205006
   
 
Κοινωνική Μέριμνα - Νομικό Πρόσωπο 
Πρόεδρος: Κατερίνα Καραλή 2106233315
  2108019633
   
 
Δημοτικά Πολυιατρεία 
ΔΡΥΜΠΕΤΕΙΟ Πολυιατρείο Νέα Ερυθραία 2106254189
Δημοτικό Πολυιατρείο Κηφισιάς (Εργατ. Κατοικίες) 2108012632
   

 


Παιδικοί Σταθμοί       Kindergarten clipart for preschool on clip art graphics and - Cliparting.com 

Εντεταλμένος: Ευάγγελος Αυλήτης     

 

Γραφείο Σχεδιασμού,Συντονισμού, Παρακολούθησης,Εποπτείας και

Ελέγχου Κοινωνικών Πολιτικών Προσχολικής Αγωγής.                  

 

 

 

2108016593,  2108013443

La La Land - Παιδικός (Α΄Β΄Παράρτημα) 2108075011 2108073478
ΑΜΠΟΛΕΣ - Παιδικός (Β΄Παράρτημα) 2108013443 2108016593
ΑΝΘ ΑΜΠΑΤΖΗ - Βρεφικός 2108082222 210-8017638
ΓΙΓΑΝΤΟΝΑΝΑΚΙΑ - Βρεφικός  (BLOOM) 2108078187 2108072346
ΜΙΧΛ - Παιδικός         2108018864 2108089821
ΝΕΛΛΥ ΚΟΚΚΟΡΙΝΟΥ - Παιδικός 2108014927 2108089820
ΣΟΦΙΑ ΓΚΙΚΑ - Παιδικός 2108013646 2108071263
ΧΑΝ - Βρεφικός     2108080112  
Α΄ ΒΡΕΦΙΚΟΣ Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ   2108077137 2108077030
Β΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ  2108079752 2106207473
Γ΄ ΒΡΕΦΙΚΟΣ Ν.ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ  2108000832  
ΧΑΡΟΥΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 2106209386  

 

 
Δημοτολόγιο - Ληξιαρχείο          
Τμήμα Δημοτολογίου                                               
Προϊσταμένη 2132007119
  2132007120
  2132007121
  2132007183
  2132007244
  2132007216
Ληξίαρχος Κηφισιάς 2106232803, 2132007122
  2132007191
  2132007197
Ληξίαρχος Νέας Ερυθραίας 2132007612
Ληξίαρχος Εκάλης 2132140210

 

 
Αντιδήμαρχοι         

 

Γιώργος Παπαδόπουλος  Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 2131355340, 2131355341
Νικήτας Κόκκαλης

 

Αντιδήµαρχος Καθαριότητας-
Ηλεκτροφωτισµού - Πολιτικής Προστασίας & Τοπικής ∆ηµοκρατίας

 2106254328, 2106254334, 2106228335, 2106206677
Σταύρος Ζαπάντης

Αντιδήµαρχος της ∆ηµοτικής Ενότητας
Κηφισιάς, Κοινωνικού Σχεδιασµού, Φιλίας των Πολιτών, Αειφόρου
Ανάπτυξης και Ζωοφιλίας

 2132007245, 2132007246, 2132007247

Μιχάλης Καυγαλάκης

Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας και Ύδρευσης

 2132007641, 2132007645

Αχιλλέας Κουρέπης

Αντιδήµαρχος της ∆ηµοτικής Ενότητας
Εκάλης και Εντεταλµένος Αθλητισµού

 2132140201

Αλέξιος Μακρής

Αντιδήµαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας, Υποδοµών κι
Εκτέλεσης του Συµµετοχικού Προϋπολογισµού

 2131355318

Εμμανουήλ Κουρμαδιάς

Αντιδήµαρχος Πολεοδοµικού Σχεδιασµού 

 2132007246, 2132007247

Γιώργος Σκορδίλης

Αντιδήµαρχος Περιβάλλοντος, Πρασίνου,
Ανακύκλωσης, Εθελοντισµού κι Εξυπηρέτησης των Πολιτών

 2132007663

 

 
Δημοτική Ενότητα Νέας Ερυθραίας 

 

Αντιδήμαρχος: Μιχάλης Καυγαλάκης

 

2132007641

Γραμματεία Αντιδημάρχου 2132007646, 2132007636
2132007645, 2132007676
Τηλεφωνικό Κέντρο 2132007600
Ληξίαρχος 2132007612
Ανταποκριτής ΟΓΑ 2132007611
Βίλλα Μπότση 2106232645
Πρωτόκολλο 2132007615
Υπηρεσία Ύδρευσης  
Προϊστάμενος 2132007608
  2132007606
  2132007617
  2132007609
  2106206843
  2132007604
Ταμειακή Υπηρεσία 2132007618
Γραφείο Κοιμητηρίου 2132007630
Τμήμα Φόρων, Τελών, Δικαιωμάτων, Προστίμων και Παραβόλων 2132007640
Τεχνική Υπηρεσία 2132007638
Γραφείο Παιδικών Σταθμών 2132007626
Αντλιοστάσιο 2106206843
Αποθήκες
 
Συμβούλιο Κοινότητας Νέας Ερυθραίας 
Πρόεδρος: Χρήστος Λούμπιας  
Γραμματεία Συμβουλίου 2132007650
   
   
 
Δημοτική Ενότητα Εκάλης 
Αντιδήμαρχος: Αχιλλέας Κουρέπης  
Γραμματεία Αντιδημάρχου 2132140203
Ληξίαρχος 2132140210
Εντευκτήριο Εκάλης 2108133847
   
 
Συμβούλιο Κοινότητας Εκάλης 
Πρόεδρος: Πέτρος Σφηκάκης 2132140208
Γραμματεία Συμβουλίου 2132140210
   
Συμβούλιο Κοινότητας Κηφισιάς   
Πρόεδρος: Πέτρος Τσιλιγκήρης 2106236051

 

 
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών 
Αντιδήμαρχος: Γιώργος Σκορδίλης
Προϊστ. Διεύθυνσης 2132007501
ΚΕΠ Κηφισίας (Λεωφ. Κηφισίας 220) 2132007500
ΚΕΠ ΚΗΦΙΣΙΑΣ (Παράρτημα Νέας Κηφισιάς) 2108077081
ΚΕΠ Νέας Ερυθραίας 2132055800

 

 
Διεύθυνση Προγραμματισμού, Επιχειρηματικότητας, Οργάνωσης & Πληροφορικής 
Αντιδήμαρχος: Γιώργος Παπαδόπουλος
Προϊστ. Διεύθυνσης 2132007128
Τμήμα Νέων Τεχνολογιών & Πληροφορικής 2132007269
2132007266
2132007268
2132007225
Τμήμα Προγραμματισμού 2132007280, 2132007225
Τμήμα Επιχειρηματικότητας 2132007224

 

 
Νομικά Πρόσωπα Δήμου Κηφισιάς 
Ανθοκομική Έκθεση  
Πρόεδρος: Χρήστος Λαχανάς 2132007112
  2132007292
Άλσος Κηφισιάς 2108019566
   
Δημ. Βικέλας   
Πρόεδρος: Ασπασία (Νίνα) Βλάχου  
Γραμματεία 2132007202
Αθλητισμός 2132007208
Πολιτισμός 2132007204, 2132007205, 2132007207
Βιβλιοθήκη Κηφισιάς 2108012642
Βιβλιοθήκη Νέας Ερυθραίας 2106252634
Κ.Ε.Μ.Μ.Ε  
Πρόεδρος: Έφη Κούτση 210 6206190
   
ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ 2106250731-732

 

 
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Εντεταλμένος: Ευάγγελος Αυλήτης                                     
Προϊστ. Διεύθυνσης 2132007219
  2132007226
  2132007189
  2132007187
  2132007159
  2132007153
  2132007286
  2132007155
  2132007186
  2132007154
  2132007286
  2132007285
  2132007192

 

 
Αθλητικές Εγκαταστάσεις                                
Ζηρίνειο Στάδιο 210 8012549
ΔΑΚ Πολιτείας 210 8017976
Αθλητικό Κέντρο Άνω Κηφισιάς 210 8080527
Αθλητικό Κέντρο Αδαμών 2108080527
Σπίτι του Αθλητισμού (Νέα Ερυθραία) 2108080527
Κλειστό Γήπεδο Νέας Ερυθραίας "Στέλιος Καλαϊτζής"  210 6203305
Γυμναστήριο "Φώτης Βαρδαξής" 210 6203305
Γήπεδα Αντισφαίρισης Νέας Ερυθραίας 210 8080846
Γήπεδα Αντισφαίρισης Εκάλης 210 8080846
Γήπεδο Αντισφαίρισης Αλωνίων 210 6231082