ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Τοπική Κανονιστική Απόφαση για την Καθαριότητα

στο Δήμο Κηφισιάς

Η παρούσα κανονιστική απόφαση, ως τοπικός νόμος, έχει πρωτίστως
παιδευτικό χαρακτήρα, παρά το ότι, στο πλαίσιο των διατάξεών της, ως αποτρεπτικό
μέσο, προβλέπει κυρώσεις.

Παρακολουθώντας τις εξελίξεις στον τομέα της διαχείρισης των
απορριμμάτων, όπως αυτές διαμορφώνονται από τη σημερινή αναγκαιότητα,
αποστολή της παρούσης κανονιστικής απόφασης δεν είναι μόνο η θέσπιση κανόνων,
ώστε η πόλη να διατηρείται καθαρή, αλλά και η εισαγωγή στην καθημερινότητα, «της
εναλλακτικής διαχείρισης των απορριμμάτων», δηλαδή τόσο της Ανακύκλωσης των
στερεών αποβλήτων, όσο και της μεθόδου κομποστοποίησης κηπαίων υπολειμμάτων. 

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε ολόκληρη την Κανονιστική (σε μορφή PDF).