ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ Ν 4688/2020 ΑΡ. 65

Αίτηση Παραχώρησης Επιπλέον Τετραγωνικών Μέτρων Τοποθέτησης Τραπεζοκαθισμάτων
Αίτηση Μείωσης Τελών Κοινοχρήστων Χώρων Ελλείψει Δυνατότητας Παραχώρησης Επιπλέον Κοινόχρηστου Χώρου


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΛΑΦΡΥΝΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΟΓΩ Covid-19

Αίτηση Απαλλαγής Από Το Ενιαίο Ανταποδοτικό Τέλος Καθαριότητας Και Φωτισμού
Αίτηση Αναβολής - Παράτασης Καταβολής Του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας Και Φωτισμού Έως 31/082020


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

Αίτηση Βεβαίωσης Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου
Αίτηση Χορήγησης Έγκρισης Συμμετοχής Σε Εμποροπανήγυρη
Αίτηση Θεώρησης Άδειας Επαγγελματία Πωλητή Υπαίθριου Εμπορίου


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

Αίτηση Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΕΛΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ

Αίτηση Άδειας Πολιτικού Γάμου
Αίτηση Τέλεσης Πολιτικού Γάμου


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Αίτηση Χορήγησης Οικονομικής Ενίσχυσης Σε Πληγέντες Από Φυσική Καταστροφή


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Γενική Αίτηση Υπηρεσίας Δόμησης
Αίτηση Βεβαίωσης Επιτρεπόμενων Όρων Δόμησης Σε Ακίνητο
Αίτηση Βεβαίωσης Χρήσης Γης Σε Ακίνητο
Αίτηση Κοπής Δέντρων
Αίτηση Χορήγησης Βεβαίωσης Υψομέτρου


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Αίτηση Βεβαίωσης Χιλιομετρικής Απόστασης - Για Σχολεία
Αίτηση Βεβαίωσης Χιλιομετρικής Απόστασης - Γενική
Αίτηση Βεβαίωσης Σήμανσης
Αίτηση Αποκατάστασης Πεζοδρομίου
Αίτηση Έγκρισης Κατασκευής Πεζοδρομίου
Αίτηση Αρίθμησης Ακινήτου


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Αίτηση Βεβαίωσης ΤΑΠ
Αίτηση Διόρθωσης Τετραγωνικών Μέτρων
Αίτηση Πάγιας Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών
Αίτηση Αποχέτευσης
Αίτηση Απαλλαγής - Μείωσης Δημοτικών Τελών
Αίτηση Άδειας Χρήσεως Κοινόχρηστου Χώρου


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Αίτηση Παραχώρησης Οικογενειακού Τάφου
Αίτηση Παραχώρησης Μαρμάρινης Οστεοθήκης
Αίτηση Παράτασης Ταφής
Αίτηση Ανανέωσης Μαρμάρινης Οστεοθήκης


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Αίτηση Χορήγησης Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας Για Μεταδημότευση
Αίτηση Χορήγησης Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας Για Κάθε Νόμιμη Χρήση


ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Γενική Αίτηση Πρωτοκόλλου