ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ


ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Γενική Αίτηση Πρωτοκόλλου


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ Ν 4688/2020 ΑΡ. 65

Αίτηση Παραχώρησης Επιπλέον Τετραγωνικών Μέτρων Τοποθέτησης Τραπεζοκαθισμάτων
Αίτηση Μείωσης Τελών Κοινοχρήστων Χώρων Ελλείψει Δυνατότητας Παραχώρησης Επιπλέον Κοινόχρηστου Χώρου


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΛΑΦΡΥΝΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΟΓΩ Covid-19

Αίτηση Απαλλαγής Από Το Ενιαίο Ανταποδοτικό Τέλος Καθαριότητας Και Φωτισμού
Αίτηση Αναβολής - Παράτασης Καταβολής Του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας Και Φωτισμού Έως 31/082020


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

Αίτηση Χορήγησης Βεβαίωσης Για Εγκατάσταση Κ.Υ.Ε. Στη Συγκεκριμένη Τοποθεσία
Αίτηση Βεβαίωσης Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου
Παρατήρηση: Σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν. 4849/2021 και τα άρθρα 1 και 2 της υπ' αριθμ. 61408/20-06-2022 Υ. Α. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων επισημαίνεται ότι
η υποβολή της αίτησης και η χορήγηση της βεβαίωσης δραστηριοποίησης στις βραχυχρόνιες αγορές θα διενεργούνται αποκλειστικά μέσω του Ο.Π.Σ.Α.Α. https://openmarket.mindev.gov.gr

Αίτηση Συμμετοχής Σε Εμποροπανήγυρη
Παρατήρηση: Σύμφωνα με τα άρθρα 56 και 57 του Ν. 4849/2021 επισημαίνεται ότι η υποβολή της αίτησης συμμετοχής στις εμποροπανήγυρεις και η χορήγηση της απόφασης έγκρισης συμμετοχής θα διενεργούνται αποκλειστικά μέσω του Ο.Π.Σ.Α.Α. https://openmarket.mindev.gov.gr

Αίτηση Θεώρησης Άδειας Επαγγελματία Πωλητή Υπαίθριου Εμπορίου
Αίτηση Εκμίσθωσης Περιπτέρου
Αίτηση Αναγγελίας Άσκησης Επαγγέλματος Τεχνίτη Περιποίησης Χεριών Και Ποδιών
Αίτηση Αναγγελίας Άσκησης Επαγγέλματος Κομμωτή - Κουρέα
Αίτηση Χορήγησης - Ανανέωσης Παράτασης Ωραρίου Χρήσης Μουσικής Και Μουσικών Οργάνων


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

Αίτηση Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου
Αίτηση Μεταδημότευσης


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΕΛΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ

Αίτηση Άδειας Πολιτικού Γάμου
Αίτηση Τέλεσης Πολιτικού Γάμου


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Γενική Αίτηση Υπηρεσίας Δόμησης
Αίτηση Βεβαίωσης Επιτρεπόμενων Όρων Δόμησης Σε Ακίνητο
Αίτηση Βεβαίωσης Χρήσης Γης Σε Ακίνητο
Αίτηση Κοπής Δέντρων
Αίτηση Χορήγησης Βεβαίωσης Υψομέτρου


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Αίτηση Βεβαίωσης Χιλιομετρικής Απόστασης - Για Σχολεία
Αίτηση Βεβαίωσης Χιλιομετρικής Απόστασης - Γενική
Αίτηση Βεβαίωσης Σήμανσης
Αίτηση Αποκατάστασης Πεζοδρομίου
Αίτηση Έγκρισης Κατασκευής Πεζοδρομίου
Αίτηση Αρίθμησης Ακινήτου


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Αίτηση Διόρθωσης Τετραγωνικών Μέτρων
Αίτηση Πάγιας Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών
Αίτηση Αποχέτευσης
Αίτηση Άδειας Χρήσεως Κοινόχρηστου Χώρου
Νέα Αίτηση Απαλλαγής - Μείωσης Δημοτικών Τελών
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΑΠ
Αίτηση ΤΑΠ Με Κατάθεση Ποσού 3‰
Αίτηση Γνωστοποίησης Νέων Ιδιοκτητών
Αίτηση Βεβαίωσης Μη Οφειλής ΤΑΠ


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Αίτηση Ένταξης Σε Κοινωνικό Τιμολόγιο Ύδρευσης
Αίτηση Βεβαίωσης Διορθωμένης Κατανάλωσης
Αίτηση Για Νέα Παροχή Ύδρευσης
Αίτηση Δήλωσης Στοιχείων Μισθωτή
Αίτηση Δήλωσης Στοιχείων Διαχειριστή
Αίτηση Δήλωσης Στοιχείων Ιδιοκτήτη
Αίτηση Ένστασης


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αίτηση Χορήγησης Βεβαίωσης Αποστάσεων Νέου Σημείου Υδροληψίας Από Δημοτικές Αρδευτικές Γεωτρήσεις
Αίτηση Κλάδευσης - Κοπής Δέντρου
Αίτηση Κλάδευσης - Κοπής Δέντρου Με Ίδια Μέσα


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Αίτηση Παραχώρησης Οικογενειακού Τάφου
Αίτηση Παραχώρησης Μαρμάρινης Οστεοθήκης
Αίτηση Παράτασης Ταφής
Αίτηση Ανανέωσης Μαρμάρινης Οστεοθήκης


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Αίτηση - Αναφορά Παράνομων Διαφημιστικών Πινακίδων
Αίτηση Ένστασης Σε Βεβαίωση Παράβασης Κ.Ο.Κ.
Αίτηση Χορήγησης Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας Για Κάθε Νόμιμη Χρήση - Εκδίδεται μέσω Πλατφόρμας GovHUB ΚΕΔΕ
Αίτηση Χορήγησης Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας Για Μεταδημότευση