Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού

Η Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού είναι αρμόδια για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής, της προσχολικής αγωγής, της κοινωνικής προστασίας της τρίτης ηλικίας καθώς και της παιδείας και δια βίου μάθησης στην περιοχή του Δήμου, με τη λήψη των καταλλήλων μέτρων και τη ρύθμιση των σχετικών δραστηριοτήτων. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

 

Αρμόδιοι υπάλληλοι - υπεύθυνοι περιεχομένου και αναρτήσεων για την κάθε οργανική μονάδα ( τμήμα ) που θα προβαίνουν σε συλλογή, συγγραφή και ανάρτηση του υλικού και πληροφοριών με την υποστήριξη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής, ορίζονται οι κάτωθι :

1. Προσχολική Αγωγή (Δημοτικοί Βρεφονηπιακοί – Παιδικοί Σταθμοί)

Γραφείο Σχεδιασμού, Συντονισμού, Παρακολούθησης, Εποπτείας και Ελέγχου Κοινωνικών Ποιλιτικών Προσχολικής Αγωγής κα Περάκη Μαρία
κα Σδόγκου Κωνσταντίνα
Εμμ. Μπενάκη 3, Κηφισιά (1ος Όροφος) 213-2007242
213-2007243
peraki@kifissia.gr
sdogou@kifissia.gr
       
Γραφείο Σχεδιασμού, Συντονισμού, Παρακολούθησης, Εποπτείας και Ελέγχου Κοινωνικών Ποιλιτικών Προσχολικής Αγωγής κα Κώτη Κατερίνα Ν. Πλαστήρα 14, Νέα Ερυθραία (1ος Όροφος) 213-2007613
213-2007626
grammpaidne@kifissia.gr

 

2.    Κοινωνική Προστασία Τρίτης Ηλικίας ( ΚΑΠΗ )

κα Ευαγγελία Αθανασίου

Α' ΚΑΠΗ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

(ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 57, ΚΗΦΙΣΙΑ – ΤΗΛ. 210 8080108 / 210 8018021)
κα Νίκη Βάρσου

ΚΑΠΗ Ν.ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ

(Κ.ΒΑΡΝΑΛΗ 58, Ν.ΕΡΥΘΡΑΙΑ - ΤΗΛ. 210 6205006 /  210 8071263)

 

3.    Παιδεία και Δια βίου μάθηση ( Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και Δια βίου μάθηση)

Κα Αναγνωστοπούλου Μαριάννα Εμ. Μπενάκη 3, Κηφισιά 213 2007 125
anagnostopoulou@kifissia.gr

 

 

4. Κοινωνική Υπηρεσία

Κα Σαλβάνου Ιωάννα, κα Μειντάνη  Ελένη, κα Βαλλιάνου Σταματίνα, κα Καρβέλλη Μαρία Μαρ. Αντύπα 3, Κάτω Κηφισιά 210 8082994
merimna@kifissia.gr

 

 

Κοινωνική Προστασία Τρίτης Ηλικίας (ΚΑΠΗ)

Προσχολική Αγωγή (Δημοτικοί Βρεφονηπιακοί – Παιδικοί Σταθμοί)

Παιδεία και Δια βίου μάθηση (Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και Δια βίου μάθηση)

Κοινωνική Υπηρεσία