Κέντρο Έρευνας και Μελέτης Μικρασιατικής Ερυθραίας (Κ.Ε.Μ.Μ.Ε.)

Διατηρεί μέχρι σήμερα ζωντανές τις μνήμες της ιστορίας και του πολιτισμού των Ελλήνων της Ανατολής , και ειδικότερα της Ερυθραίας Χερσονήσου, δημιουργώντας ένα κοινό σημείο αναφοράς είτε κατοικούν στην Ελλάδα είτε σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου.
 

Γενικά

Τα νέα του Κ.Ε.Μ.Μ.Ε.

Εκδηλώσεις Κ.Ε.Μ.Μ.Ε.