Γενικά

Κ.Ε.Μ.Μ.Ε.
(Πνευματικό Κέντρο Νέας Ερυθραίας)

www.kemme.gr

Το (Κ.E.M.M.Ε) είναι αυτοτελές Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. Η έδρα του βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Νέας Ερυθραίας του Δήμου Κηφισιάς και στεγάζεται στη ”Βίλα Κώστα” επί της οδού Λουκή Ακρίτα 4, στη Νέα Ερυθραία.
Σκοπός του είναι η περισυλλογή, διάσωση, διατήρηση, μετάδοση και προβολή των στοιχείων της ιστορίας και του πολιτισμού των Ελλήνων της καθ' ημάς λεγομένης Ανατολής και ειδικότερα της Ερυθραίας Χερσονήσου, που κατοικούν σήμερα σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας ή του κόσμου.
Μπορεί να συνεργάζεται με τα δευτεροβάθμια όργανα των προσφύγων και τα προσφυγικά σωματεία της επικράτειας και της αλλοδαπής και να υποστηρίζει τα κάθε φύσεως δίκαια αιτήματα και διεκδικήσεις προς επίλυση προβλημάτων που ακόμη εκκρεμούν ή είναι δυνατόν να αναφυούν εις το μέλλον. Ασχολείται με τη συλλογή, ταξινόμηση, μελέτη και αξιοποίηση του ιστορικού αρχειακού υλικού που αφορά στη Νέα Ερυθραία, έδρα του Κέντρου, η οποία είναι πόλη προσφυγικής προέλευσης.


Στο Κ.Ε.Μ.Μ.Ε πραγματοποιούνται διάφορες δραστηριότητες.
Εκδηλώσεις μικρασιατικής μνήμης, που γίνονται κάθε Σεπτέμβριο με τον τίτλο "Αλλοτινές πατρίδες"
Κάθε δύο χρόνια διοργανώνει επιστημονικό συμπόσιο με μικρασιατικά θέματα.
Διαθέτει χορευτικό τμήμα παραδοσιακών μικρασιατικών χορών και χορωδία μικρασιατικής μουσικής υπό τη διεύθυνση του κ. Θ. Κοντάρα.
Λειτουργεί τμήμα αγιογραφίας υπό την κ. Μαρία Καρδαρά.
Πραγματοποιούνται διαλέξεις με μικρασιατικά, ή ευρύτερα θέματα,παρουσιάσεις βιβλίων, εκθέσεις ζωγραφικής και κάθε είδους καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.

“ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ ”
 

 

Το Διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από:

Ευτυχία Κούτση (πρόεδρος)
Ελένη Σόρογκα (αντιπρόεδρος)

Μέλη
Μαρία-Χριστίνα Τσιάμα
Αλεξάνδρα Βοζάνη
 
Απόλλωνας Σμυρναίος
Αικατερίνη Μουστάκη
Δημήτριος Ανδρεαδάκης
Αγγελική Σοβατζή
Άννα Σαριλάκη

 

Αναπληρωματικά Μέλη

Εύα Μακρή
Ελένη Καπασκέλη
Μιχάλης Μανωλιάκης
Ιωάννης Λούσης

Ιωάννης Τσαγκάρης


Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα : http://www.kemme.gr

Επικοινωνία:
Τηλ.: 210 6206190
Φαξ.: 210 6232645
Mail: pk_dne@otenet.gr